У организацији Програм Уједињених нација за развој у Босни и Херцеговини (UNDP), одржана је (14.02.2023. у Бања Луци) је средњорочне ревизије учинка пројекта „Јачање улоге локалних заједница у БиХ“, с циљем да пружи непристрасан преглед напретка и достигнућа пројекта кроз консултације са кључним партнерима и корисницима пројекта, и да укључи главне налазе и препоруке за најуспешније даљу реализацију пројекта.
Циљ друге фазе пројекта је унапријеђење квалитета живота и веће ангажовање грађана у процесима доношење одлука и повећање родне равноправности кроз системске промене и циљане интервенције на локалном нивоу. Ради се о заједничком пројекту Владе Швајцарске и Шведска, за чију имплементацију је задужен UNDP, у партнерству са Министарством за људска права и избјеглице БиХ, Министарством управе и локалне самоуправе самоуправе Републике Српске, Министарством правде Федерације БиХ, Владе Брчко Дистрикта, Савеза општина и градова Републике Српске и Савеза опћина и градова Федерације БиХ. Друга фаза пројекта се реализује у укупно 41 јединици локалне самоуправе и 199 мјесних заједница широм БиХ и траје до 2024. године.
 
Радионици је присуствовао и генерални секретар Савеза општина и градова Републике Српске, Ацо Пантић.