О пројекту

 
Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану – РеЛОаД, финансира Европска унија (ЕУ), а имплементира Развојни програм Уједињених нација (УНДП). РеЛОаД је утемељен на позитивним искуствима пројекта Јачање локалне демократије (ЛОД), који је у Босни и Херцеговини проводио УНДП, уз финансијску подршку ЕУ, и који служи као примјер добре праксе која ће бити понуђена као модел за кориштење широм Западног Балкана. Као регионална иницијатива, РеЛОаД пројекат се проводи у Албанији, Сјеверној Македонији, Босни и Херцеговини, Црној Гори, Косову* и Србији.
У свим државама и територијама на Западном Балкану недовољно је развијена сарадња између локалне самоуправе и организација цивилног друштва (ОЦД). Недостатак транспарентности у финансирању ОЦД-ова се препознаје као једна од највећих препрека развоја и функционисања цивилног друштва. Модели који се користе су често непотпуни и дискриминаторни те не доприносе јачању положаја и важности цивилног друштва у заједницама и успоравају даљи развој партиципативне демократије.
 
Општи циљ пројекта је јачање партиципативне демократије и ЕУ интеграција на Западном Балкану, путем оснаживања цивилног друштва да активно судјелује у доношењу одлука, те унапређење потицајног правног и финансијског окружења за цивилно друштво.
 
Специфични циљ је јачање партнерстава између локалних власти и цивилног друштва на подручју Западног Балкана, ширењем успјешног модела транспарентног пројектног финансирања ОЦД-ова из буџета јединица локалне самоуправе, усмјереног ка већем грађанском учешћу у процесима доношења одлука и унапређењу пружања услуга у локалним заједницама.
 
РеЛОаД ће унаприједити сарадњу између локалних власти и ОЦД-ова и ојачати капацитете свих релевантних актера да се активно укључе у развој партнерстава. Пројекат ће радити на увођењу и одрживости транспарентног, развојно оријентираног пројектног приступа финансирању ОЦД-ова из буџета јединица локалне самоуправе који доприноси остваривању локалних приоритета у складу са локалним стратегијама развоја.
 
С обзиром на регионалну присутност, РеЛОаД ће функционисати и као платформа за умрежавање држава и територија Западног Балкана, те за размјену искустава и научених лекција везано за боље пружање услуга грађанима.
 

Статус пројекта
Наставак у припреми

Почетак пројекта
 1.2.2017

Крај пројекта
 1.2.2020

Географска распрострањеност
 БиХ, Србија, Косово*,Албанија,Сјеверна Македонија

Контакт особа за пројекте
 Горан Ракић

Партнери
 УНДП, Савез опћина и градова ФБиХ

Донатори
 Европска Унија

 

Публикације/Брошуре

 

 

 

Видео

 

 

 

Актуелности