HeaderSOGRSen

 

BAnerZaBazuOpstinaEn
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian
 

Print

slika <a href='/v1/index.php/en/about-municipalities-of-rs/article/38-grad-prijedor' title='Read more...' class='joodb_titletink'>Grad Prijedor</a>


 

KONTAKT
Adresa : Trg Oslobođenja 1
Telefon : +387(0)52 245 101
              +387(0)52 242 230
Fax : +387(0)52 245 104
web : www.opstinaprijedor.org


U BROJEVIMA
Površina : 842.75
Broj naselja : 71
Broj stanovnika : 98570
Dan opštine: 16.05.
LOKALNI POVJERENIK
Snežana Tasić
Samostalni stručni saradnik za odnose sa javnošću
+387(0)52 245 112

OPIS

Područje grada Prijedor: obuhvata površinu od 834 km2. Grad Prijedor je smještena između planine Kozare ,na sjeveru, i Majdanskih planina, na jugu. Planina Kozara pregrađuje prijedorsku kotlinu od posavske doline i dna panonskog bazena. Rijeka Sana je glavna hidrografska arterija koja do Prijedora teče u pravcu sjevera da bi promjenila smjer toka u pravcu zapada sve do ušća u rijeku Unu.

 


 
«...back  

Web site supported by the project CDMA - Strengthening the capacity of municipal association funded by SIDA and implemented by VNG International.

LofoSidalogoVNGint