Stručna služba

There are no translations available.

KANCELARIJA U BIJELjINI

Viši stručni saradnik za bužet i finansije
GORAN RAKIĆ, dipl. ekonomist
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
tel: 055/220-270
faks: 055/211-885

Stručni saradnik za odnose s javnošću
VLADISLAVA POPOVIĆ-ĐORĐIĆ
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
tel: 055/220-270
faks: 055/211-885

Šef računovodstva/Koordinator za rad sa lokalnim povjerenicima
GORAN OGNJENOVIĆ
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
tel: 055/220-270
faks: 055/211-885

Projekt menadžer
PREDRAG PAJIĆ
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
tel: 055/220-270
faks: 055/211-885

Jedinica za obuku

Projekt menadžer/Koordinator za obuku
SANjA KRUNIĆ
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
tel: 055/220-270
faks: 055/211-885

Međunarodna saradnja

Projekt menadžer mreže NALAS
BRANISLAV MIŠOVIĆ
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
tel: 055/220-270
faks: 055/211-885

KANCELARIJA U BANjA LUCI

Pravni savjetnik
SLAVICA ROKVIĆ, dipl.pravnik
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
tel: 051/322-670
faks: 051/327-010

Finansijski savjetnik
DIJANA ĆORIĆ, dipl.ekonomist
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
tel: 051/322-670
faks: 051/327-010

 

KANCELARIJA U TREBINJU

ALEKSANDRA ĆUZULAN, dipl. ekonomist
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
tel:059/240-525