HeaderSOGRSen

 

BAnerZaBazuOpstinaEn
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Odabrano novih 11 opština za učešće u projektu ReLOaD

There are no translations available.

SARAJEVO-Partnerski odbor projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, u okviru drugog ciklusa javnog poziva za jedinice lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini, je odabrao novih jedanaest opština za učešće u projektu:
Bratunac, Brod, Sarajevo Centar, Gradačac, Kakanj, Modriča, Pale, Rudo, Sokolac, Vitez i Vogošća.
Novizabranih jedanaest opština se pridružuju ranije odabranim opštinama i gradovima, te projekat ReLOaD sada sarađuje sa 21 jedinicom lokalne samouprave u BiH.
Prijave su vrednovane na osnovu unaprijed utvrđenih kriterija, a jedan od ključnih kriterija za odabir bio je stepen saradnje jedinica lokalne samouprave sa civilnim društvom, te rezultati koje su jedinice lokalne samouprave ostvarile pri raspodjeli finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva.
Opštine i gradovi će raditi na aktivnostima koji će osigurati veće građansko učešće u procesima donošenja odluka i unaprijediti rad civilnog društva na pružanju usluga za građane u lokalnim zajednicama.
Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Web site supported by the project CDMA - Strengthening the capacity of municipal association funded by SIDA and implemented by VNG International.

LofoSidalogoVNGint