Radionica "Primjena Pravilnika o načinu obračuna troškova naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta

There are no translations available.

Višegrad, 5.jul 2018.- Savez opština i gradova Republike Srpske u saradnji sa Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske organizovao je radionicu za predstavnike dvanaest lokalnih zajednica, u vezi primjene Pravilnika o načinu obračuna troškova naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta.
 
Radionica je organizovana na inicijativu jedinica lokalne samouprave, obzirom da postoje određene nejasnoće koje službenici opštinskih uprava imaju u vezi sa primjenom pomenutog Pravilnika.
Radionica je bila fokusirana na sledećeteme: „Gradsko građevinsko zemljište, renta i naknada za troškove uređenja–zakonski osnov“ I „Izračunavanje naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta prema Pravilniku“. U ime Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, tehničku podršku u realizaciji radionice pružili su Miladin Gaćanović, pomoćnik ministra za građevinarstvo i MiraTrivić, viši stručni saradnik u resornom ministarstvu.
Učesnici radionice konstatovali su da jedinicama lokalne samouprave treba pružiti finansijsku podršku za izradu prostorno-planske dokumentacije, jer je to osnov za druge aktivnosti. Načelnik opštine Višegrad, Mladen Đurević, u svom obraćanju učesnicima radionice, zahvalio se Savezu opština i gradova Republike Srpske na organizaciji radionice i predstavnicima Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju koji su pružili stručnu pomoć. Načelnik Đurević je naglasio da nekoliko opština ima probleme u funkcionisanju Centara za socijalnirad i da bi bilo korisno organizovati zajednički sastanak sa direktorima centara za socijalni rad.
Radionica je održana u sklopu aktivnosti projekta „Podrška savezima opština i gradova u BiH“, kojeg finansiraju Ambasada Švedske i Švajcarske.
Visegrad radionica