Sastanak projektnog odbora projekta "Jačanje saveza opština i gradova u BiH"

There are no translations available.

SARAJEVO-Projekat pod nazivom "Jačanje saveza opština I gradova u BiH" započeo je u februaru 2018 godine, a provodi ga Švedski savez lokalnih vlasti i regija (SALAR) i dva saveza opština I gradova u BiH. Projekt je namijenjen jačanju kapaciteta saveza kako bi bolje predstavljali interese svojih članova, u pružanju usluga i u procesu zagovaranja/lobiranja kroz razvoj politike na temelju istraživanja. 
Na temelju razvojnih strategija saveza, i zahtjeva od opština-članova, projekt se fokusira na dva tematska područja: lokalne finansije i EU integracije u BiH. U prvoj godini projekta, brojne aktivnosti će biti provedene s ciljem podizanja svijesti i priprema opština i gradova za uticaj na proces priključenja lokalnih vlasti. Švedska ambasada bila je 28 septembra 2018 godine domaćin sastanka Upravnog odbora projekta u pružanju podrške održavanja strateške orijentacije i opšteg strateškog okvira projekta. To je bila prilika za razmišljanje o napretku i rezultatima u projektnoj implementaciji partnera i donatora, te razgovarati o budućim koracima i planovima. Projekt podržava Švedska i Švajcarska Ambasada u BiH, a na sastanku su učestvovali generalni sekretar SOGRS, direktor SOGFBIH, SALAR projektni tim, predstavnik međunarodne jedinice SALAR i donatori.
Sastanak projektnog odbora SIDA SDC