HeaderSOGRSen

 

BAnerZaBazuOpstinaEn
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Prva Konferencija ReLOaD programa

There are no translations available.

SKOPLJE-Prva konferencija Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), koja je održana 20.septembra u Skoplju, okupila je preko 80 učesnika, među kojima su bili predstavnici grada Banja Luka kao i predstavnik Saveza opština i gradova Republike Srpske.
Osnovni cilj konferencije je diskusija o napretku ostvarenom kroz ReLOaD program, te razmjena praksi, iskustava i naučenih lekcija među IPA korisnicama Zapadnog Balkana koje učestvuju u programu. Na Konferencija su učestvovali stručnjaci iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova", bivše jugoslavenske republike Makedonije, Crne Gore i Srbije kako bi se omogućila detaljna i ciljana diskusija o pitanjima, izazovima, inovacijama i praksama vezanim za poboljšanje saradnje između lokalnih vlasti i civilnog društva, sa fokusom na transparentnu raspodjelu sredstava organizacijama civilnog društva.
Imajući u vidu da Savez opština i gradova Republike Srpske aktivno učestvuje u projektu ReLOaD, te je učestvovao i u prehodnom projektu „Jačanje lokalne demokratije“ (LOD), ovo je bila prilika da se prenesu primjeri dobre prakse i iskustva iz opština i gradova iz Republike Srpske a o učešću u projektu i primjeni LOD metodologije.
Savez opština i gradova Republike Srpske učestvuje u trogodišnjem projektu „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu  (ReLOaD)“, koji provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH, a finansiran je od strane Evropske unije i ima za cilj da jača partnerstvo između lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva na Zapadnom Balkanu, sa fokusom na unapređenje mehanizama transparentnog finansiranja organizacija civilnog društva na području regije.
ReLOaD konferencija

Web site supported by the project CDMA - Strengthening the capacity of municipal association funded by SIDA and implemented by VNG International.

LofoSidalogoVNGint