HeaderSOGRSen

 

BAnerZaBazuOpstinaEn
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Druga ReLOaD konferencija za Zapadni Balkan „Povećanje transparentnosti i odgovornosti ka poboljšanju lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu“, Tirana 8-9.oktobar 2019.g.

There are no translations available.

SKOPLJE-Naslanjajući se na iskustva prve ReLOaD konferencije za Zapadni Balkan koja je održana u Skoplju u septembru 2018. godine, i ovaj događaj je osmišljen s ciljem razmjene praksi i iskustava, naučenih lekcija na polju unaprjeđivanja transparentnosti i odgovornosti a u vezi sa finansiranjem organizacija civilnog društva na lokalnom nivou. Konferencija je okupila praktičare iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova*, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Srbije.
Druga konferencija ReLOaD za zapadni Balkan koja je održana u Tirani predstavila je iskustva saradnje lokalnih vlasti i civilnog društva u vezi s transparentnošću procedura i jasnoćom finansiranja organizacija civilnog društva širom zapadnog Balkana. Posebna pažnja bila je posvećena zakonodavnim razlikama i sličnostima širom regije, kao i postojećim praksama i iskustvima Evropske unije.
Dvodnevnu konferenciju otvorila je gđa Romina Kuko, zamjenica ministra, Ministarstva unutrašnjih poslova, Republike Albanija, gđa. Liselotte Isaksson, šefica sektora za civilno društvo i socijalnu uključenost, regionalna saradnja i programi zapadnog Balkana, GD NEAR, europska Komisija i gđa Limya Eltayeb, stalni predstavnik, UNDP Albanija.
Konferencija je okupila više od 120 praktičara iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova *, Severne Makedonije, Crne Gore i Srbije radi dubinskih, ciljanih rasprava o novonastalim pitanjima, izazovima, inovacijama i praksama vezanim za transparentno lokalno finansiranje OCD, omogućavanjem dobrih praksi i naučenih lekcija.
Gospođa Romina Kuko je u svom uvodnom govoru istakla "Promovisanje civilnog dijaloga i jačanje koordinacije između organizacija civilnog društva i lokalnih vlada radi uticaja na javne politike u Albaniji je prioritet za rješavanje potreba građana"
Generalni je utisak da je ReLOaD uveo standarde transparentnosti i odgovornosti u partnerskim opštinama, posebno u našim odnosima sa organizacijama civilnog društva.
Domaćin konferencije bio je Regionalni program lokalne demokratije na zapadnom Balkanu (ReLOaD), a koorganizator UNDP-a u Albaniji. Podržana i financirana od strane Evropske unije, nastoji ojačati partnerstva između lokalnih vlasti i OCD-a zapadnog Balkana s fokusom na transparentno finansiranje OCD-a širom regije.
Slika I Druga RelOaD Konferencija za Zapadni Balkan
Slika II Druga RelOaD Konferencija za Zapadni Balkan

* Evropska unija zauzima stav da se sve reference u vezi sa Kosovom trebaju protumačiti u punoj saglasnosti sa Rezolucijom 1244 (1999) te mišljenjem Međunarodnog suda pravde u vezi sa proglašenjem nezavisnosti Kosova. Ujedinjene nacije zauzimaju stav da se reference u vezi sa Kosovom trebaju protumačiti u kontekstu rezolucije 1244 (1999) Vijeća sigurnosti.


Web site supported by the project CDMA - Strengthening the capacity of municipal association funded by SIDA and implemented by VNG International.

LofoSidalogoVNGint