Izgradnja urbane otpornosti SEE URBAN

There are no translations available.

O PROJEKTU:
Izgradnja urbane otpornosti u jugoistočnoj Evropi – akciona mreža (South East Europe Urban Resilience Building Action Network (SEE URBAN). Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske Unije, a provodi ga UNDP u saradnji sa Savezom opština i gradova Republike Srpske i Savezom opština i gradova Federacije BiH.

 

Cilj projekta:

Primijeniti i prilagoditi dobre prakse smanjenja rizika od katastrofa kako bi se umanjile posljedice i zaštitili ljudi, okoliš i imovina od prirodnih nepogoda u jedinicama lokalne samouprave.
 
AKTIVNOSTI
 
Jahorina 
Na regionalnom sastanku struktura civilne zaštite sa teritorije Područnog odjeljenja Sokolac Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske) koji je održan 06.11.2018. godine na Jahorini razmotreni su jednogodišnji strateški planovi Vlade Srpske koji se odnose na zaštitu i spasavanje ljudi i materijalnih dobara. Tema sastanak je bila  realizacija zadataka koji proizilaze iz Plana aktivnosti u pripremi i sprovođenju mjera zaštite i spasavanja od šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru u Republici Srpskoj u 2018. godini.
Analizirana je realizacija zadataka koji proizilaze iz Plana odbrane od poplave u Republici Srpskoj u 2018. godini, zadataka iz Plana aktivnosti u pripremi i sprovođenju mjera zaštite i spasavanja od zemljotresa u Republici Srpskoj za period 2016 – 2019. godine. Razmotreni su realizovani zadaci iz Plana aktivnosti u pripremi i sprovođenju mjera zaštite i spasavanja od većih snježnih padavina i snijega od interesa za Republiku Srpsku za period 2017 – 2020. godine. 
Na sastanku su predstavljene aktivnosti u okviru projekta “Izgradanja urbane otpornosti u zemljama Jugoistočne Evrope - SEE URBAN”.
Sastanku su prisustvovali direktor RUCZ Mile Međed sa saradnicima, predstavnik Saveza opština I gradova Republike Srpske, načelnik PO Sokolac i predstavnici CZ lokalnih zajednica Kalinovik, Foča, istočna Ilidža, Sokolac, Han Pijesak, Istočno Novo Sarajevo,Višegrad, Rudo, Čajniče, Grad Istočno Sarajevo,Rogatica i Pale.
Sastanak je održan u organizaciji Saveza opština i gradova Republike Srpske i Republičke uprave civilne zaštite u okviru projekta “Izgradnja urbane otpornosti u zemljama Jugoistočne Evrope” koji finansira EU, a implementira UNDP u saradnji sa Savezima opština/općina i gradova Republike Srpske i Federacije BiH.
Civilna zaštita Jahorina
Civilna zaštita Jahorina 2

Trebinje
U okviru projekta “Izgradnja urbane otpornosti u zemljama Jugoistočne Evrope” 25 oktobra 2018. godine u Trebinju u organizaciji Saveza opština i gradova Republike Srpske i Republičke uprave civilne zaštite održan je sastanak struktura civilne zaštite sa teritorije Područnog odjeljenja Trebinje.
Sastanak je održan u prisustvu zamjenika direktora, pomoćnika direktora RUCZ RS, zamjenika gradonačelnika Trebinja, načelnika PO Trebinje RUCZ RS, predstavnika subjekata CZ lokalnih zajednica Trebinje, Bileća, Gacko, Ljubinje, Nevesinje i Berkovići, te predstavnika Saveza opština i gradova Republike Srpske.
Nakon pozdravnih riječi gospodina Mirka Đurića, zamjenika gradonačelnika Grada Trebinja, prisutni su upoynati sa aktivnostima u okviru projekta Izgradanja urbane otpornosti u zemljama Jugoistočne Evrope - SEE URBAN.
Nakon kratke prezentacije Glavnog operativnog plana za odbranu od poplave na području oblasnog sliva rijeke Trebišnjice, analizirana je realizacija zadataka koji proizilaze iz Plana aktivnosti u pripremi i sprovođenju mjera zaštite i spasavanja od šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru u Republici Srpskoj u 2018. godini, analizirana je realizacija zadataka koji proizilaze iz Plana odbrane od poplave u Republici Srpskoj u 2018. godini, zadataka iz Plana aktivnosti u pripremi i sprovođenju mjera zaštite i spasavanja od zemljotresa u Republici Srpskoj za period 2016 – 2019. godine. Razmotreni ni su realizovani zadaci iz Plana aktivnosti u pripremi i sprovođenju mjera zaštite i spasavanja od većih snježnih padavina i snijega od interesa za Republiku Srpsku za period 2017 – 2020. godine. U tom kontekstu navedeni su i zadaci u narednom periodu.
Civilna zastita Trebinje
Civilna zastita Trebinje 2
Sitneši-Srbac
Regionalni sastanak struktura civilne zaštite sa teritorije Područnog odjeljenja Banja Luka RUCZ Republike Srpske održan je 31.11.2018 godine u Sitnešima u organizaciji Saveza opština i gradova Republike Srpske i Republičke uprave civilne zaštite
Na sastanku su prisustvovali direktor RUCZ gospodin Mile Međed sa saradnicima, te predstavnici CZ lokalnih zajednica Srbac, Novi Grad, Gradiška, Kotor Varoš, Ribnik, Laktaši, Prnjavor, Prijedor, Banja Luka i Mrkonjić Grad.
Prisutni su upoznati sa aktivnostima u okviru projekta Izgradanja urbane otpornosti u zemljama Jugoistočne Evrope - SEE URBAN.
Na sastanku su doneseni zaključci usmjereni na jačanje subjekata zaštite i spasavanja i biće upućeni Vladi Republike Srpske na razmatranje, Prema planu i programu rada RUCZ RS razmotreni su jednogodišnji strateški planovi Vlade Srpske koji se odnose na zaštitu i spasavanje ljudi i materijalnih dobara.
U Osnovnoj školi “Vuk Karadžić” u srbačkom selu Sitneši izvedena  je pokazna vježba koja je provjerila spremnost i sposobnost zaposlenih u školi, pripadnika nadležnih subjekata zaštite I spasavanja I civilne zaštite u evakuaciji đaka I nastavnog osoblja. Sastanak je održan u organizaciji Saveza opština i gradova Republike Srpske i Republičke uprave civilne zaštite u okviru projekta “Izgradnja urbane otpornosti u zemljama Jugoistočne Evrope” koji finansira EU, a implementira UNDP u saradnji sa Savezima opština/općina i gradova Republike Srpske i Federacije BiH.
Civilna zaštita Srbac
Civilna zaštita Srbac2

Bijeljina
U okviru projekta “Izgradnja urbane otpornosti u zemljama Jugoistočne Evrope” 17. oktobra 2018. godine u Bijeljini u organizaciji Saveza opština i gradova Republike Srpske i Republičke uprave civilne zaštite održan je sastanak struktura civilne zaštite na teritoriji Područnog odjeljenja Bijeljina RUCZ RS.
Generalni sekretar Saveza opština i gradova Republike Srpske je upoznao je prisutne sa aktivnostima u okviru projekta”Izgradnje urbane otpornosti – SEE URBAN.
Zamjenik direktora, pomoćnici direktora, načelnik PO Bijeljina RUCZ RS sa predstavnicima CZ lokalnih zajednica Bijeljina, Bratunac, Zvornik, Lopare, Milići, Osmaci, Srebrenica, Ugljevik, Šekovići analizirali su zadatke iz Plana aktivnosti u pripremi i sprovođenju mjera zaštite i spasavanja od šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru u Republici Srpskoj u 2018. godini i Plana odbrane od poplava u Republici Srpskoj u 2018. godini.
Druga tema sastanka odnosila se na predavanje i analizu vježbe “Upotreba  dronova, sonara i podvodnih kamera u akcijama zaštite i spasavanja” izlagača  prof. dr Željka Stankovića. Predavanje su realizovali RUCZ RS, Panevropski univerzitet “Apeiron” iz Banje Luke i Ronilački klub “Nautilus” iz Bijeljine, a u okviru obilježavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa.
Projekat “Izgradnja urbane otpornosti u zemljama Jugoistočne Evrope” finansira EU a implementira UNDP u saradnji sa Savezima opština/općina I gradova Republike Srpske I Federacije BiH.
Civilna zaštita Bijeljina
Civilna zaštita Bijeljina2