Javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i građenju

There are no translations available.

Obavještavamo zainteresovanu javnost da Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, u skladu sa Zaklјučkom Narodne skupštine Republike Srpske,  organizuje javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i građenju. Javna rasprava će se održati u četvrtak, 23. maja 2019.godine, u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske, sa početkom u 12.00 časova. 
U saradnji sa Savezom opština i gradova Republike Srpske, Ministarstvo će održati i javne konsultacije, i to:  u Bijelјini 28. maja 2019. godine, sa početkom u 12.00 časova (Skupštinska sala Centra za kulturu Bijelјina) i u Istočnom Sarajevu 30. maja 2019.godine, sa početkom u 12.00 časova (Velika sala Administrativnog centra Grada Istočno Sarajevo), kako bi se omogućilo ravnopravno učešće svim zainteresovanim licima.
Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o uređenju prostora i građenju objavlјen je na Internet stranici Narodne skupštine Republike Srpske (u rubrici Akti-Javne rasprave) kao i na stranici Ministarstva (Pravni i administrativni okvir - Javne rasprave), odakle ga možete preuzeti.
Ujedno,  obavještavamo vas da se primjedbe i sugestije mogu dostaviti i u pisanoj formi na adresu Ministarstva (Trg Republike Srpske broj 1, 78000 Banja Luka) ili u elektronskoj formi na e mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it