HeaderSOGRSen

 

BAnerZaBazuOpstinaEn
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Radionica "Naplata i kontrola naplate poreza na nepokretnost"

There are no translations available.

BANJA LUKA-Savez opština i gradova Republike Srpske u saradnji sa Poreskom upravom Republike Srpske organizovao je radionicu „Naplata i kontrola naplate poreza na nepokretnost“, dana 13.09.2018.godine u Poreskoj upravi Republike Srpske. Cilј održavanja radionice bio je jačanje kapaciteta gradskih uprava u oblasti naplate i kontrole naplate poreza na nepokretnost, obzirom da je članom 11. Zakona o lokalnoj samoupravi predviđenjo je da gradovi mogu organizovati naplatu,kontrolu naplate i prinudnu naplatu izvornih prihoda budžeta grada.
Ukazano je potrebu veće saradnje sa gradskim uprava sa područnim jedinicama Poreske uprave, potrebu izmjene odrđenih propisa u vezi preuzimanja naplate, kontrole naplate i prinudne naplate poreza na nepokretnosti, usklađivanje zajedničkih baza podataka o nepokretnostima između gradskih uprava, Poreske uprave i Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne odnose. Takođe, ukazano je na kompleksnost preuzimanja naplate i konstatovano je da su trenutno nedovolјni kapaciteti gradskih uprava za preuzimanje i administriranje naplate poreza na nepokretnost. Radionici su prisustvovali službenici iz odjelјenja za finasije i sektora za informacino-komunikacione tehnologije iz sedam gradova.
Održavanje radionice planirano je Planom rada Saveza opština i gradova Republike Srpske za 2018.godinu i održava se uz podršku projekta „Jačanje saveza opština i gradova u BiH, koji finansiraju Švedska agencija za međunarodnu saradnju (SIDA) i Švajcarska agencija za saradnju (SDC).
Sastanak Poreska uprava 2
Sastanak Poreska uprava 4

Web site supported by the project CDMA - Strengthening the capacity of municipal association funded by SIDA and implemented by VNG International.

LofoSidalogoVNGint