HeaderSOGRSen

 

BAnerZaBazuOpstinaEn
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Promotivni događaj RCDN projekta

There are no translations available.

ISTOČNO SARAJEVO-Savez opština i gradova Republike Srpske u saradnji sa udruženjem “Vodovodi Republike Srpske” organizovao je Promotivni događaj u Gradu Istočno Sarajevo – Administrativni centar grada Istočno Sarajevo, velika sala Skupštine grada dana 20.februara 2019.godine sa početkom u 13.00 časova.
Cilј održavanja promotivnog događaja jeste predstavlјanje prednosti i vrijednosti koje donosi projekat "Regionalna mreža za razvoj kapaciteta (RCDN) za usluge vodosnabdevanja i odvodnje otpadnih voda", uklјučujući proizvode za razvoj kapaciteta javno-komunalnih preduzeća.
Projekat provodi Savez opština i gradova u saradnji sa Mrežom asocijacija lokalnih vlasti jugo-istočne Evrope - NALAS i Međunarodnom asocijacijom vodovodnih preduzeća u slivu rijeke Dunav – IAWD.
U okviru događaja razgovarano je na temu Stanja i glavnih izazova u radu javno-komunalnih preduzeća, a takođe upriličen je panel na temu: Efikasna organizacija i efektivno upravlјanje vodnim uslugama - stanje i glavni izazovi u pružanju vodnih usluga na lokalnom nivou.

Učesnici događaja bili su gradonačelnici, načelnici opština, direktori vodovodnih preduzeća, predstavnici donatora, predstavnici resornih ministarstava, predstavnici akademske zajednice.

RCDN 2

RCDN 7

 

 


Web site supported by the project CDMA - Strengthening the capacity of municipal association funded by SIDA and implemented by VNG International.

LofoSidalogoVNGint