HeaderSOGRSen

 

BAnerZaBazuOpstinaEn
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Konferencija "Uticaj procesa pristupanja EU na jedinice lokalne samouprave u BiH"

There are no translations available.

SARAJEVO- Iako je pristupanje EU-u nešto što nam tek predstoji u budućnosti i što je daleko od vrha liste svakodnevnih prioriteta vlasti u Bosni i Hercegovini, savezi opština i gradova se trebaju početi pripremati već sada. Pristupanje se ne svodi samo na fondove EU-a, ono će donijeti mnogo drugih obaveza i mogućnosti za lokalni nivo, bilo direktno iz pravne legislative EU-a ili kroz promjene koje će nastati (i koje su već u toku) u državnom i entitetskom zakonodavstvu i praksama.
Konferencija “Uticaj procesa pristupanja Evropskoj uniji na jedinice lokalne samouprave“, održana je 13.marta 2019. godine. sa početkom u 10:00 sati, u hotelu „Bristol“ u Sarajevu. Konferencija je imala za cilj da upozna predstavnike relevantnih institucija i organizacija, u čijoj su nadležnosti pomenute teme, sa nalazima izrađenih analiza i ulogom i budućim koracima saveza opština i gradova u procesu pristupanja Evropskoj uniji.
Na konferenciji je predstavlјena analiza uticaja procesa pristupanja Europskoj uniji na jedinice lokalne samouprave iz sljedećih oblasti: „Javne nabavke“, „Zapošlјavanje i socijalna zaštita“, „Regionalna politika i strukturni instrumenti“, „Ruralni razvoj“, „Životna sredina i komunalne usluge“, kao i „Iskustva Hrvatske - uloga lokalni vlasti u procesu pridruživanja“.
Konferencija EU
Predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske Ljubiša Ćosić izjavio je danas u Sarajevu da je u svim lokalnim samoupravama u Srpskoj zaposleno oko 1.500 službenika, dok ih je u zajedničkim institucijama BiH 24.000. On je istakao potrebu jačanja kapaciteta zaposlenih u jedinicima lokalnih samouprava, kojih, kako je naveo, u Republici Srpskoj nema dovoljno.  "Zamislite 1.500 službenika koji pružaju usluge građanima svaki dan na teritoriji 49 odsto jedne zemlje, a zamislite 24.000 službenika koji rade na nivou BiH", izjavio je Ćosić novinarima uoči početka konferencije o uticaju procesa pristupanja EU na jedinice lokalne samouprave.  On je poručio da će opštine i gradovi Republike Srpske uvijek biti uključeni u proces EU integracija, istakavši da, osim ovakvih konferencija, očekuju konkretnu i stvarnu pomoć.  Ćosić je izrazio nadu da će zajednički i entitetski nivoi vlasti prepoznati ulogu i značaj lokalnih zajednica i da će svi zajedno pristupiti procesu evropskih integracija.  On je istakao da je Savez zainteresovan da bude partner u svim projektima koji vode poboljšanju životnog standarda i života stanovnika od Banjaluke, kao najveće lokalne zajednice u Srpskoj, do Istočnog Mostara, kao najmanje.  Ćosić je rekao da je suština ovakvih skupova da pokaže kako da evropski zakoni, koji će biti sprovedeni u entitetsko i BiH zakonodavstvo, dovedu do toga da njihova promjena poboljša životni standard građana.  Šef Delegacije EU u BiH Lars-Gunar Vigemark istakao je važnost uloge koju lokalne zajednice imaju u kontekstu evropskih integracija, jer bez njihovog potpunog i cjelovitog angažmana, posebno u oblastima njihovih nadležnosti, nema ni efikasnog i uspješnog procesa evropskih integracija.  Vigemark je poručio da EU sa svojim partnerima podržava lokalne samouprave finansijski, ističući da su u procesu evropskih integracija lokalne zajednice najveći korisnici pomoći regionalnih fondova, a koje će na kraju i najviše koristi imati od ulaska u EU.  Ambasador Švedske u BiH Anders Hagelberg rekao je da ova zemlja, osim političke podrške BiH u pristupanju EU, godišnje u razvojnu saradnju ulaže 17 miliona evra, čiji je glavni cilj pomoć u pripremi BiH za pristupanje EU.  Hagelberg je poručio da je veoma važno ojačati kapacitet svih gradova i opština da bi se na adekvatan način pripremili za EU, ali i za njihovu budućnost kada postanu dio EU.  Predsjednik Predsjedništva Skupštine Saveza opština i gradova Federacije BiH Hamdo Ejubović rekao je da će na današnjem sastanku biti predstavljena sveobuhvatna mapa puta u pripremi BiH ka evropskim integracijama.  On je pojasnio da ta mapa uključuje zakonsku legislativu koje treba prilagoditi zakonima EU, a isto tako i pripremu jedinica lokalne samouprave za novo stanje koje će nastupiti prilikom ulaska u EU.  Viši savjetnik za socijalnu uključenost i upravu švajcarske Ambasade Dimka Stančev Skeje navela je da će razgovarati i o ulozi lokalnih samoprava u evropskim integracijama, ali i o mogućim uticajima na svakodnevni život građana lokalnih zajednica. 


Konferencija je organizovana u sklopu projekta "Jačanje kapaciteta saveza opština i gradova u BiH", a koji u partnerstvu sprovode Savez opština i gradova Republike Srpske, Savez opština i gradova FBiH, Švedski Savez lokalnih vlasti i regiona, uz finansijsku podršku vlada Švedske i Švajcarske.


Web site supported by the project CDMA - Strengthening the capacity of municipal association funded by SIDA and implemented by VNG International.

LofoSidalogoVNGint