LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Telefonske_konsultacije

mail-FHD

faq

Brošura MFSA

MFSA-Booklet-Front 

Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Finansijski HELP DESK - Edukacioni materijali

  • Filter
  • Trazi
  Imedesc
Priručnik o bužetu za lokalnu upravu
Budžeti JLS za 2011. i 2012. godinu
2013-06-21-Konferencija-Unapređenje saradnje između Glavne službe za reviziju javnog sektora RS i JLS
2013-05-17- Seminar na temu "Municipalne obveznice" - Istočna Ilidža
2011-12-14- Metodologija Svjetske banke za samoprocjenu opstinskih prihoda
2011-07-15- Prezentacija- Trezorsko poslovanje u RS- Dusko Snjegota
2011-07-15- Prezentacija- Rashodi i izdaci kroz novi kontni plan-primjeri- MFRS
2011-07-15- Prezentacija- Novi kontni plan- Dusko Snjegota
2011-07-15- Prezentacija- Interna revizija-Dusko Pejovic
2011-07-15- Prezentacija- Funkcionalna klasifikacija-MFRS
<< Početak < Prethodna 1 2 Sledeća > Kraj >>

Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA