LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Telefonske_konsultacije

mail-FHD

faq

Brošura MFSA

MFSA-Booklet-Front 

Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Kako da se uključite u rad Finansijskog savjetovanja?

S obzirom da će Finansijsko savjetovanje obrađivati pitanja iz različitih oblasti od interesa za jedinice lokalne samouprave, bila bi nam veoma korisna stručna pomoć stručnjaka/praktičara iz pojedinih oblasti. U tom smislu pozivamo stručnjake iz administrativnih službi gradova/opština da uzmu učešća u radu Finansijskog savjetovanja, kao konsultanti za određena pitanja.


Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA