LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Međunarodna saradnja

 

logoCLRAEKongres Lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope (CLRAE www.coe.int/t/Congress/default_en.asp) je savjetodavno tjelo Savjeta Evrope i zamjenjuje Konferenciju lokalnih i regionalnih vlasti Evrope. Kongres ima važnu ulogu u predstavljanju stavova regiona i opština vladi, međunarodnim i evropskim institucijama.

Kongres teži da bude mjesto rasprave i diskusije između predstavnika lokalne i regionalne vlasti u vezi sa pitanjima koja se njih tiču. Ima savjetodavnu ulogu u Odboru ministara i parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope u vezi sa svim pitanjima na lokalnom i regionalnom planu. Blisko sarađuje sa nacionalnim i međunarodnim organizacijama koje predstavljaju lokalne i regionalne vlade i takođe aktivno radi na promociji lokalne demokratije u Evropi.


logoCCRE-CEMRSavet evropskih opština i regiona (CEMR www.ccre.org) radi na promociji ujedinjene Evrope zasnovane na lokalnoj i regionalnoj autonomiji i demokratiji.

Kako bi se postigao ovaj cilj, Savjet teži da pomaže da se primjeni značajni doprinos lokalnih i regionalnih vlasti u uticanju na zakonodavnu politiku zajednice: zagovara razmjenu informacija između lokalnih i regionalnih nivoa u saradnju između lokalnih i regionalnih partnera širom svjeta; olakšava razmjenu iskustava, dijaloga i saradnje između članova u vezi sa interregionalnim i interopštinskim pitanjima, partnerstva i bratimljenja, i deluje kao posrednik između svojih članova i evropskih institucija.


logoNalasNALAS je mreža asocijacija i lokalnih vlasti jugoistočne Evrope, koji danas okuplja 15 asocijacija iz zemalja jugoistočne Evrope, koje predstavljaju više od 4000 jedinica lokalne samouprave, i oko 80 miliona građana ove regije. Sekretarijat NALASA je u Skoplju i odgovoran je za koordinaciju i implementaciju aktivnosti.

Misija NALAS-a je da aktivno podržava proces decentralizacije u Jugoistočnoj Evropi, kroz jačanje i uspostavljanje saradnje između nacionalnih asocijacija lokalnih vlasti, i tako doprinese razvoju demokratije i stabilnosti u regionu i bržim i uspešnim integracijama u Evropsku uniju.
NALAS implementira regionalne inicijative za svoje članice i pomaže asocijacijama da postanu istinski partneri sa višim nivoima vlasti. NALAS se kroz pomoć asocijacijama i jedinicama lokalne samouprave pozicionira kao «centar razmjene znanja» u svrhu jačanja i daljeg napretka lokalne samouprave u jugoistočnoj Evropi.

Savez opština i gradova je jedan od osnivača NALAS-a, i aktivno učestvuje u aktivnostima putem svojih predstavnika.

Više informacija o NALAS-u možete naći na www.nalas.eu.


Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA