61.sjednica Predsjedništva Saveza

TREBINJE- Trebinje je 22.septembra 2017.god. bilo domaćin 61. sjednice Predsjedništva Saveza opština i gradova Republike Srpske, na čijem dnevnom redu je bilo više tačaka iz problematike od interesa za rad i funkcionisanje lokalnih samouprava. Pored članova Predsjedništva, iz ukupno 19 lokalnih zajednica, sjednici je prisustvovala i ministar uprave i lokalne samouprave RS Lejla Rešić, te predstavnici ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, republičkih uprava i agencija – za inspekcijske poslove, civilnu zaštitu i bezbjednost saobraćaja Republike Srpske.
Savez opština i gradova je važan partner i „najteži sagovornik“ Vlade Republike Srpske, poručila je ministar uprave i lokalne samouprave Lejla Rešić. Na ovim relacijama nema mjesta politikanstvu, pa ni novi zakon o lokalnoj samoupravi, kaže ona, nije kreiran bez podrške saveza.
„Ovo je bila prilika i da najavimo da će tokom oktobra ministarstvo raditi analizu stanja u svim lokalnim zajednicama, kako bi – godinu dana od stupanja na snagu zakona o lokalnoj samoupravi – sagledali stanje na terenu, šta su problemi u provođenju zakona, te koje je to odredbe zakona eventualno potrebno mijenjati“, istakla je Rešićeva.
Jedan od tema sjednice bila je i aktuelno stanje sa smještajnim kapacitetima pod upravom Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica, koje je, kako se čulo, spremno da ove stambene jedinice ponudi korisnicima na otkup – a prikupljena sredstva investira u program socijalnog stanovanja.
sjednica Predsjednistva Trebinje 3
U proceduri je i izrada zakona o socijalnom stanovanju, koji će u značajnoj mjeri riješiti stambeno pitanje socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, poručio je Radovan Grajić iz ovog ministarstva.
„Nacrt ovog zakona bi trebalo da bude kompletiran do kraja godine, a Savez opština i gradova je organizacija koja je sa svojih 47 opština uključena u izradu zakonskih rješenja, jer su direktno zaiteresovane za ovaj zakon i rješavanje socijalnih slučajeva u svojim lokalnim zajednicama“, istakao je Grajić.
Načelnicima lokalnih samouprava Srpske, koje čine Predsjedništvo saveza, predstavljena su i buduća zakonska rješenja koja će uvesti jedinstven sistem, metodologiju postupanja i viši stepen koordinacije republičkih i opštinskih inspektora.
sjednica Predsjednistva Trebinje 2
Time se više neće dešavati da kod istog privrednog subjekta u kratkom vremenskom periodu dolaze obje inspekcije. Zakon će omogućiti i da inspektor jedne opštine može da radi na teritoriji druge opštine, uz saglasnost načelnika i oba inspektarata, čime će se uspostaviti efikasniji sistem inspekcijskog nadzora – sa manje angažovanih ljudi“, pojasnio je Predrag Tomić iz Republičke uprave za inspekcijske poslove RS.
Predsjedavajući Savezom opština i gradova RS Ljubiša Ćosić ističe da je značaj ovakvih susreta čelnih ljudi opština i gradova Srpske – razmjena iskustava, definisanje problema lokalnih zajednica u različitim oblastima, te njihovo delegiranje prema ključnom partneru – Vladi RS.
„Stvarni život se odvija u lokalnim zajednicama, on je svakodnevan i dinamičan. Iz života proizilaze različita rješenja koja mogu biti pretvorena i u konretne zakonske odredbe, koje će poboljati funkcionisanje lokalnih zajednica“, rekao je on.
Zato su uz pitanja koja su se našli na dnevnom redu današnje sjednice, otvorena i brojna druga od interesa za lokalne samouprave, kaže domaćin sjednice, gradonačelnik Trebinja Luka Petrović.
sjednica Predsjednistva Trebinje
„Važno bi bilo da izmjenama i dopunama aktuelnog zakona o turizmu omogućimo uvođenje i turističkog inspektora i ta inicijativa je danas dobila podršku. Znamo da lokalne samouprave imaju mnogo problema i sa preduzetnicima koji ne plaćaju svoje obaveze, odjavljuju se u Poreskoj upravi RS, a mnogi neplaćeni računi padaju na teret lokalnim upravama. Tako da je odavde potekla inicijativa i za izmjene zakona o preduzetničkoj djelatnosti“, pojasnio je Petrović.
Na današoj sjednici, između ostalog, razgovarano je i o novim modalitetima podsticaja najsiromašnijim opštinama u Srpskoj, na dnevnom redu bila je i informacija Republičke uprave civilne zaštite o analizi sistema zaštite i spasavanja Republike Srpske, dok je Agencija za bezbjednost saobraćaja predstavila Javni poziv za sufinansiranje projekata namjenjenih za unapređenje bezbjednosti saobraćaja u jedinicama lokalne samouprave u 2018. godini.