LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

JAVNI POZIV za izbor izvođača obuke za izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave -odbornike u Republici Srpskoj

Na osnovu člana 5. Pravilnika o izboru izvođača obuke i stručnog usavršavanja za izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave, Savez opština i gradova Republike Srpske objavlјuje:
JAVNI POZIV
za izbor izvođača obuke  za izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave – odbornike u Republici Srpskoj  
 
Javni poziv se odnosi na izbor eksperata za realizaciju obuke iz oblasti „Upravlјanje lokalnim razvojem“. Cilј obuke je podizanje zainteresovanosti i upućenosti izabranih lokalnih zvaničnika (posebno odbornika) za preuzimanje aktivnije uloge u donošenju i nadgledanju provođenja lokalnih razvojnih strategija i odgovarujućih planova implementacije.
Program obuke sadrži slijedeće tematske oblasti: Klјučni aspekti sistema upravlјanja lokalnim razvojem u BiH; Kritični aspekti i procesi upravlјanja lokalnim razvojem; Uloga radnih tijela SO u upravlјanju lokalnim razvojem.
Obuke su poludnevne, a realizovaće se uz korišćenje prezentacija, diskusija i vježbi kroz rad u grupama (u skladu sa uputstvima koje će dobiti od organizatora obuke). Obuke će se održati na različitim mjestima u Republici Srpskoj, u periodu od decembra 2017.  do polovine 2018 godine.
Pravo na podnošenje prijave imaju fizička i pravna lica.
Izbor za izvođača obuke će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o izboru izvođača obuke i stručnog usavršavanja za izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave i njihovim pravima i obavezama.
Potrebna dokumentacija koju kandidati moraju dostaviti je:
- biografija (CV)
- diplomu o stečenoj visokoj stručnoj spremi
- dokaz o iskustvu u pripremi i realizaciji programa obuke, ili radu u oblasti planiranja i upravlјanja lokalnim razvojem, stečeno kroz obavlјanje poslova u jedinicama lokalne samouprave ili kroz odgovarajuće konsultantsko iskustvo
- dokaz o naučnom iskustvu kao što je pisanje referata, knjiga, eseja,učešće na konferencijama, naučnim simpozijumima i sl.
- popunjeni prijavni obrazac 
izvod iz sudskog registra (za pravno lice)
 
Popunjeni prijavni obrazac uz sve potrebne dokumente, u originalu ili ovjerenoj kopiji, treba dostaviti najkasnije do 1.decembra 2017.godine.
Prijavni obrazac i detalјnije informacije o provođenju programa obuke možete preuzeti OVDJE

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Adresa na koju se podnose prijave: Savez opština i gradova Republike Srpske, Gavrila Principa 11/Nušićeva 1, 76 3000 Bijelјina sa naznakom ''za javni poziv za izvođača obuke'' ili putem e-maila na: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli Za dodatne informacije zainteresovani se mogu javiti na telefon 055/220-270,kontakt osoba je Sanja Krunić.                                                                


Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA