LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Konsultacije Saveza opština i gradova Republike Srpske i Vlade Republike Srpske u vezi Budžeta za 2018.godinu i Programa ekonomskih reformi za period 2018.-20120.godina

Vlada Republike Srpske održala je konsultacije sa predstavnicima Saveza opština i gradova Republike Srpske, dana 24.11.2017.godine, u vezi Budžeta za 2018.godinu i Programa ekonomskih reformi za period 2017.-2020.godine.
Ispred Vlade Republike Srpske sastanku su prisustvovali Predsjednik Vlade, Želјka Cvijanović, ministar finansija Zoran Tegeltija, ministar uprave i lokalne samouprave Lejla Rešić, sa saradnicima, dok je delegaciju Saveza opština i gradova Republike Srpske predvodio Ljubiša Ćosić, predsjednik Saveza.
Predstavnici Saveza opština i gradova Republike Srpske su naglasili zainteresovanost za obezbjeđivanje stabilnih i izvjesnih izvora finansiranja jedinica lokalne samouprave, pobolјšanje polažaja nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština, kao i dalјu fiskalnu decentralizaciju. Takođe, u narednom periodu prioritet bi trebao biti na reformi javnih finansija, koja treba da se zasniva na slјedećim cilјevima: donošenje Zakona o finansiranju jedinica lokalne samouprave i Zakona o ravnomjernom ekonomskom razvoju; izmjenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu u smislu ostvarenje većih prihoda jedinica lokalne samouprave; izmjena i dopuna stava 8.člana 89.Zakona o šumama, u smislu proširenja namjena za koje se mogu koristiti sredstva od nadoknada od prodatih sortimenata za nerazvijene i izrazito nerazvijene jedinice lokalne samouprave; veća ovlašćenja lokalnih zajednica u korišćenju prirodnih bogatstava; unapređenje zakonodavnog okvira u oblasti javno-privatnog partnerstva i drugo.
Predsjednik Saveza, Ljubiša Ćosić, je predložio da Vlada Republike Srpske iznađe mogućnost finansijske podrške u iznosu 500.000-1.000.000KM za sufinansiranje učešća u projektima izrazito nerazvijenih opština, za što su   predstavnici Vlade Republike Srpske su izrazili razumjevanje i obećali podršku. 
Tv prilog sa konsultacija pogledajte putem linka:

Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA