LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Mapiranje raspoloživih finansijskih sredstava za finansiranje razvojnih projekata na lokalnom nivou

Savez opština i gradova Republike Srpske u okviru svojih redovnih aktivnosti, između ostalog,  pruža paket usluga  namijenjen jedinicama lokalne samouprave u procesu kreiranja i realizacije njihovih strategija razvoja, gdje je jedna od usluga pružanje informacija o raspoloživim javnim izvorima finansiranja namijenjenih za podršku inicijativama na lokalnom nivou u različitim razvojnim sektorima.
U cilju prikupljanja informacija o raspoloživim finansijskim sredstvima koji će se alocirati za finansiranje različitih razvojnih prioriteta na lokalnom nivou u Republici Srpskoj u toku 2018.  i, eventualno, 2019.godine. , Savez je uputio dopis svim ministarstvima Vlade Republike Srpske i određenim institucijama na republičkom nivou radi dostavljanja relevantnih informacija.
Na ovaj način bi Savez opština i gradova Republike Srpske kao i u prethodnim godinama nastavlja sa aktivnostima prikupljanja i objedinjavanja informacija od strane vladinih i ostalih institucija na svim nivoima, te jedinicama lokalne samouprave pružio podršku u procesu blagovremenog  i realnijeg planiranja, te pripreme  prioritetnih projekata identificiranih u okviru njihovih strategija razvoja.

Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA