LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Posjeta opštini Brod u okviru projekta ReLOaD

BROD-7.2.2018.g. u 11 časova predstavnici Skupštine opštine Brod su se sastali sa Goranom Rakićem, koordinatorom za LOD projekat iz Saveza opština i gradova Republike Srpske. Cilј sastanka je upoznavanje sa aktivnostima projekta ReLOaD koje se odnose na obuku opštinskih odbornika.
Obuka za odbornike je planirana prije usvajanja LOD metodologije za dodjelu sredstava organizacijama civilnog društva. Obuka se sastoji od tri grupe predavanja na teme: 1. Lokalna samouprava od A-Š; 2.Finansiranje lokalne samouprave i 3. Jačanje građanskog učešća na lokalnom nivou u procesu donošenja odluka. Prva obuka će biti održana krajem febuara.
Brod posjeta opštini
 

Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA