Posjeta opštini Brod u okviru projekta ReLOaD

BROD-7.2.2018.g. u 11 časova predstavnici Skupštine opštine Brod su se sastali sa Goranom Rakićem, koordinatorom za LOD projekat iz Saveza opština i gradova Republike Srpske. Cilј sastanka je upoznavanje sa aktivnostima projekta ReLOaD koje se odnose na obuku opštinskih odbornika.
Obuka za odbornike je planirana prije usvajanja LOD metodologije za dodjelu sredstava organizacijama civilnog društva. Obuka se sastoji od tri grupe predavanja na teme: 1. Lokalna samouprava od A-Š; 2.Finansiranje lokalne samouprave i 3. Jačanje građanskog učešća na lokalnom nivou u procesu donošenja odluka. Prva obuka će biti održana krajem febuara.
Brod posjeta opštini