LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Simpozijum gradonačelnika, Beč, 26-27.februar 2018.g.

SAMOODRŽIVI I INKLUZIVNI URBANI RAZVOJ U JUGOISTOČNOJ EVROPI – GRADOVI ZA GRAĐANE
U okviru projekta projekta ,,Jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave u Jugoistočnoj Evropi“  koji provodi i finansira Institut Svjetske banke (World Bank Institute - WBI) u saradnji sa Vladom Republike Austrije u periodu 26-27.febrauar 2018.g. održan je Simpozijum gradonačelnika na temu „Samoodrživi i inkluzivni urbani razvoj u jugoistočnoj Evropi – gradovi za građane.
Konferencija je ujedno i početak III faze Programa urbanog partnerstva (UPP III) i na njoj učestvuje preko 150 predstavnika centralnih i lokalnih vlasti, NALASa i organizacija civilnog društva iz zemalja jugoistočne Evrope.
Cilj konferencije je da širi razvoj i inovacije koje se dešavaju u gradovima, prezentuje podatke iz opštinskih finansija, urbani razvoj, urbano upravljanje i učešće građana. Razmjena iskustava među liderima, razmjena reformi i inovacija i način na koji Program može pomoći gradovima učesnicima su sastavni dio dvodnevnog programa. Konferencija pokazuje dobre prakse gradova Beča, Torina, Varšave kao i drugih gradova koji su u proteklom periodu svojim inovacijama uticali na poboljšanje položaja i uslova za život građana u svojim sredinama.
Učesnici konferencije iz Republike Srpske bili su gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić sa saradnicima, gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković sa saradnicima, načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić sa saradnicima i predstavnik Saveza opština i gradova Republike Srpske Goran Rakić.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić učestvovao je u panel diskusiji na temu „Gradski lideri i saradnja vlasti: ka većoj društvenoj odgovornosti i poboljšanju pružanju usluga građanima. Gradonačelnik je govorio o strateškom planiranju u funkciji građana sa posebnim osvrtom na implementaciju strategije uz operativno djelovanje na dnevnom nivou. Naveo je primjer izgradnje toplane na drvenu sječku čime je riješen višedecenijski problem grijanja u gradu Banja Luka, izgradnju novih dječijih igrališta i važnost svakodnevne interakcije sa građanima.
Po završetku drugog dana Konferencije učesnici su bili pozvani od strane gradonačelnika Beča dr Michael Haupl da zajedno sa učesnicima druge Konerencije „Urbana budućnost Globalna konferencija 2018“ budu gosti na večeri koja je upriličena u gradskoj kući grada Beča.
Simpozijum gradonačelnika 1
Simpozijum gradonačelnika 3
Konferencija gradonacelnika Bec 2 26.02.2018
Konferencija gradonacelnika Bec 3 26.02.2018

Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA