LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Regionalna mreža za razvoj kapaciteta-RCDN

Projekat "Regionalna mreža za razvoj kapaciteta (RCDN) za usluge vodosnabdevanja i sanitacije" ima za cilj povećanje efektivnosti i efikasnosti vodovodnih preduzeća na zapadnom Balkanu, doprinoseći boljem pružanju usluga većem broju grupa stanovništva koje imaju pristup pitkoj vodi i sanitarijama usluge i ispunjavanje EU Acquis Communautaire za životnu sredinu.
Udruženjima vodovodnih preduzeća i opštinama na zapadnom Balkanu, u saradnji sa NALAS-om i IAWD-om, omogućeno je pružanje kvalitetnih razvojnih kapaciteta vodovodnim preduzećima i opštinama u okviru RCDN na finansijski održiv način.
U tom cilju, projekt će omogućiti 16 udruženja opština i vodovodnih preduzeća iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije, kao i IAWD, NALAS i AQUASAN, kako bi olakšali i koordinirali inicijative CD-a u regionu i podržati dostavljanje mjera CD-a na vodovodna preduzeća i opštine u odgovarajućim zemljama.
Projekat je definisan u ugovoru , koji je 29. maja 2017. godine potpisao GIZ od strane SECO-a (član 2), sa datumom zaključenja 31. decembra 2020. godine. Zajednički se finansira od strane Švajcarskog državnog sekretarijata za ekonomske poslove (SECO) i BMZ-a od strane GIZ-a kroz Open Regional Fund za modernizaciju opštinskih usluga SEE (ORF MMS).
16.052018 i 17.05.2018 održan je Orientation Meeting u Beogradu, imao je za cilj da se  Focal Pointi upoznaju sa samim projektom, projektnim zadatkom, kao i njihovim glavnim odgovornostima i ciljevima. Takođe i da se razviju određene vještine, (komunikacije, prodaje itd.) koje su se radile kroz određene vježbe sa ostalim učesnicima sastanka.Pored NALASA,IAWD, AQUASAN sastanku su prisustvovali i predstavnici iz udruženja vodovoda Crne Gore, Srbije, Albanije i Makedonije.
Branislav Samardžić

Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA