LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Poziv za prijedloge projekata za lokalne zajednice

Ovaj poziv za podnošenje prijedloga projekata objavljen je u okviru Zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope “Horizontal Facility (HF)” za Zapadni Balkan i Tursku, tj. Projekta „Jačanje zaštite nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini”.
Cilj poziva je pružanje podrške odabranim jedinicama lokalne samouprave u razvoju konkretnih odgovora za uklanjanje prepreka koje stoje na putu implementacije prava nacionalnih manjina na lokalnom nivou, kroz pomoć u vidu tematskih grantova. Kako bi se prijavili, molimo kliknite ispod:
 
Poželjno je da aplikacije budu popunjene na engleskom jeziku.

Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA