LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Strateško planiranje socijalne zaštite u JLS u Republici Srpskoj

TESLIĆ-Savez opština i gradova Republike Srpske u saradnji sa Ministastvom zdravlјa i socijalne zaštite Republike Srpske, organizovao je Konferenciju   „Strateško planiranje socijalne zaštite u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj, koja je održana dana 26.septembra 2018.godine, s početkom u 11 sati, u hotelu „Kardijal“ u Tesliću. Učesnici konferencije bili su direktori centara za socijalni rad ili referenti zaduženi za socijalni rad u opštinama u kojima nisu formirani centri za socijalni rad, predstavnici Ministarstva zdralјa i socijalne zaštite, Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske, Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP) i Saveza opština i gradova Republike Srpske.
Konferencija je organizovana na osnovu Planom rada Savez opština i gradova Republike Srpske za 2018.godinu i uz podršku projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“, kojeg implementira UNDP a finansira Vlada Švajcarske Konfederacije i Vlada Švedske. Na konferenciji su prezentirane sledeće teme:„Jedinstvena metodologija za izradu socijalne karte“, koju je prezentirala Branka Sladojević, pomoćnik ministra za socijalnu, porodičnu i dječiju zaštitu; „Revizija učinka ostvarivanja prava u socijalnoij zaštiti i centara za socijalni rad“, koju je prezentirao Milovan Bojić, rukovodilac Sektora revizije učinka u GSRJS RS;aktivnosti rada Odbora za zdravstvo, rad i socijalnu zaštitu NSRS, koje je prezentovao dr Zlatko Maksimović; „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“, sa fokusom na ulogu mjesnih zajednica u oblasti socijalne zaštite, koju je prezentirao Dejan Danilović, službenik UNDP. Na konferenciji je posebno ukazano na važnost saradnje centara za socijalni rad i Saveza opština i gradova Republike Srpske; potrebu izmjena i dopuna nekih relevantnih zakonskih propisa; saradnju centara za socijalni rad i mjesnih zajednica, bliže definisanje mjesta i uloge centara za socijalnu rad u vanrednim situacijama i izradu adekvatnog modela pravilnika; kao i na probleme sa kojima se susreću centri za socijalni rad.
Socijalna zaštita Teslic 2
Socijalna zaštita Teslic 1
 

Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA