LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Sastanak projektnog odbora projekta "Jačanje saveza opština i gradova u BiH"

SARAJEVO-Projekat pod nazivom "Jačanje saveza opština I gradova u BiH" započeo je u februaru 2018 godine, a provodi ga Švedski savez lokalnih vlasti i regija (SALAR) i dva saveza opština I gradova u BiH. Projekt je namijenjen jačanju kapaciteta saveza kako bi bolje predstavljali interese svojih članova, u pružanju usluga i u procesu zagovaranja/lobiranja kroz razvoj politike na temelju istraživanja. 
Na temelju razvojnih strategija saveza, i zahtjeva od opština-članova, projekt se fokusira na dva tematska područja: lokalne finansije i EU integracije u BiH. U prvoj godini projekta, brojne aktivnosti će biti provedene s ciljem podizanja svijesti i priprema opština i gradova za uticaj na proces priključenja lokalnih vlasti. Švedska ambasada bila je 28 septembra 2018 godine domaćin sastanka Upravnog odbora projekta u pružanju podrške održavanja strateške orijentacije i opšteg strateškog okvira projekta. To je bila prilika za razmišljanje o napretku i rezultatima u projektnoj implementaciji partnera i donatora, te razgovarati o budućim koracima i planovima. Projekt podržava Švedska i Švajcarska Ambasada u BiH, a na sastanku su učestvovali generalni sekretar SOGRS, direktor SOGFBIH, SALAR projektni tim, predstavnik međunarodne jedinice SALAR i donatori.
Sastanak projektnog odbora SIDA SDC

Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA