LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Analiza uticaja procesa pristupanja BiH Evropskoj Uniji na jedinice lokalne samouprave

BANJA LUKA- 16.10.2018. godine u Banja Luci je organizovan je Okrugli sto pod nazivom “Analiza uticaja procesa pristupanja Bosne i Herecegovine Evropskoj Uniji na jedinice lokalne samouprave – prezentacijа izvještaja” u saradnji Saveza opština i gradova Republike Srpske, Saveza općina i gradova Federacije BiH, a u partnerstvu sa Švedskim savezom lokalnih vlasti i regiona “SALAR” koji zajednički provode Projekat “Jačanje saveza opština i gradova u Bosni i Hercegovini”, uz finansijsku podršku vlada Švedske i Švajcarske.
Jedna od bitnih aktivnosti Projekta je priprema i izrada Izvještaja o uticaju procesa pridruživanja EU na lokalne vlasti u BiH. U tu svrhu izrađene su analize uticaja na slijedeće teme: zapošljavanje i socijalna politika, regionalna politika i javne nabavke, zaštita životne sredine i komunalna politika, ruralni razvoj i iskustvo Hrvatske – uloga saveza lokalnih vlasti u procesu pridruživanja.
Osnovni cilj ovog Okruglog stola bio je upoznati sve relevantne predstavnike institucija i organizacija u čijoj su nadležnosti pomenute teme sa osnovnim nalazima našeg Izvještaja, te prikupiti komentare i korisne informacije iz različitih perspektiva.
Učesnici sastanka bili su predstavnici:Ambasada Švedske i Švajcarske u BiH, Delegacije EU u BiH, Direkcije za evropske integracije BiH, nadležnih entitetskih ministarstva,kantonalnih vlasti, Saveza opština i gradova Republike Srpske/Federacije BiH, članovi resornih odbora Saveza i projektni konsultanti.
0-02-05-72b9737c865576ea7001e06008e0cc4faeafb9e3b9eb1b7a92c35db500d1692d d2097eb2

Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA