LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Održan Naučni skup Sinergija 2018 „LOKALNE ZAJEDNICE I MOGUĆNOST UNAPREĐENјA NјIHOVOG FUNKCIONISANјA“

BIJELJINA-XIX međunarodni naučni skup SINERGIJA pod nazivom „Lokalne zajednice i mogućnost unapređenja njihovog funkcionisanja“, održan je 02.11.2018.godine u Bijelјini, i bio je posvećen sledećim tematskim oblastima: Finansiranje jedinica lokalne samouprave; Efikasnost upravanja komunalnim poslovima; Demografski trendovi i lokalni razvoj; Turizam u funkciji lokalnog razvoja; Jezik ,književnost i kultura – izazovi i trendovi u 21.vijeku; Moderne tenologije u funkciji pametnih gradova; Elektronska uprava kao podrsticaj razvoja lokalnihh zajednica; Modeli pravn ih okvira nadležćnosti lokalnih zajednica i druge. 
U ime Saveza opština i gradova Republike Srpske na naučnom skupu se obratio i Ljubiša Ćosić, predsjednik Saveza, koji je govorio o temi „Uloga Saveza opština i gradova Republike Srpske u zastupanju interesa jedinica lokalne samouprave“. S tim u vezi, g.Ćosić je posebno istakao sledeće: da je Savez opština i gradova Republike Srpske partner Vladi Republike Srpske i da su po Zakonu o lokalnoj samoupravi republički organi dužni da za izmjene zakona i drugih opštih akata koji se odnose na lokalnu samupravu traže mišlјenje Saveza; da su strateški pravci lokalne samouprave u Republici Srpskoj definisani su dokumentom „Strategija razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj za period 2017.-2021.godine; te da su klјučni problemi lokalnihh zajednica tiču demografskih pitanja i nedostatka finansijskih sredstava za razvojne programe i projekte; i drugo.
Posebno je naglašeno da su prioriteti lokalnih zajednica u narednom periodu uspostavlјanje održivog sistema finansiranja lokalne samouprave i dalјa fiskalna decentralizacija, kroz donošenje nekoliko sistemskih zakona: Zakona o finansiranju jedinica lokalne samouprave, Zakona o uravnoteženom ekonomskom razvoju, izmjene Zakona o budžetskom sistemu, izmjene Zakona o šumama i drugo.
Naučni skup SINERGIJA
 
 

Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA