LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

ODRŽANA 64.SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA

BANJALUKA-Na 64. Sjednici Predsjedništva saveza opština i gradova Republike Srpske, koja je održana u 14.12.2018.g. u Banja Luci, razmatrani su i usvojeni, između ostalih,i sledeći materijali: Izvještaj o radu Saveza opština i gradova Republike Srpske za period 01.01.-30.11.2018. godine; data je podrška na Nacrt Budžeta Republike Srpske za 2019.godinu i Program ekonomskih reformi za period 2019-2021.godine; zauzet je stav u vezi primjena Zakona o lokalnoj samoupravi u pogledu ograničenja broja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave i preuzimanja poslova naplate, kontrole naplate i prinudne naplate poreza na nepokretnost; Prezentacija o značaju uspostave adresnog registra; Informacija u vezi donošenja Zakona o socijalnom stanovanju RS; Inicijativa za izmjene Porodičnog zakona Republike Srpske, kao i drugo.
64 sjednica Predsjednistva
Predsjedništvo je usvojilo i Prijedlog mjera i sugestija Saveza opština i gradova RS na Nacrt Budžeta Republike Srpske za 2019.godinu i Program ekonomskih reformi za period 2019-2021.godine, u kojem su apostrofirani najvažniji strateški cilјevi Saveza u narednom periodu: Izmjene i dopune Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske; Izmjene i dopune Zakona o šumama; Donošenje Zakona o finansiranju jedinica lokalne samouprave; Donošenje Zakona o uravnoteženom razvoju Republike Srpske; Reforma zdravstvenog sistema i stav u vezi prelaska poslovanja domova zdravlјa na trezore opština i gradova; Povećanje granta za nerazvijene i izrazito nerazvijene opštine; Povećanje iznosa sredstava sufinansiranje projekata nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština; prolongiranje rokova za primjena Zakona o lokalnoj samoupravi u pogledu ograničenja broja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave i za preuzimanje poslova administriranja poreza na nepokretnosti u gradovima; potrebi većig ovlašćenja lokalni zajednica za upravlјanje prirodnim resursima; podsticajne mjere demografske politike i drugo.
Pored članova Predsjedništva sjednici su prisustvovali i predstavnici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, Ministarstva za izbjeglice i raselјena lica, Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Odbora za pomoć Srbima na kosovu i Metohiji i Evropskog dobrovolјnog penzionog fonda.  

Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA