LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Provedene obuke odbornika u opštine Bratunac

Tokom proteklih mjeseci u okviru projekta ReLOaD održane su mnogobrojne obuke za odbornike u skupštinama opština. Sveobuhvatni cilј projekta ReLOaD jeste doprinijeti razvoju efikasnijih i transparentnijih lokalnih uprava putem jačanja kapaciteta i podizanja svijesti donosioca odluka u lokalnim upravama.
U razgovoru sa predsjednikom Skupštine opštine Bratunac, Ćazimom Jusupovićem, naon provednog ciklusa obuka u opštini Bratunac, on je istakao da obuke koje je Savez organizovao doprinose pomenutom cilјu u smislu pobolјšanja u kojima su dobili nova iskustva, nova uputstva o bolјem djelovanju i transparentnijem radu.
Posebno je istakao stručnost i vještine trenera tokom impementacije obuke. Imajući na umu važnost teme koja se odnosi na unapređenja učešća građana i organizacija civilnog društva, posebno ga je zanimalo rješavanje problema mjesnih zajednica o čemu su odbornici imali priliku da diskutuju a on lično i ranije u okviru rasprava u toku donošenja Zakona o lokalnoj samoupravi. U tom procesu je ativnu ulogu imao predavač koji je izvodio obuku.
Na pitanje da li će obuke uticati i na bolјi položaj Saveza u pogledu značaja njegove uloge za članice, rekao je da je od 2009.godine upoznat sa radom Saveza te da je spoznao da je svrha postojanja Saveza omogućiti bolјi i efikasniji rad lokalnih zajednica, kao i pobolјšanje komunikacije sa građanima.
predsjednik SO Bratunac

Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA