Konferencija "Uticaj procesa pristupanja EU na jedinice lokalne samouprave u BiH"

SARAJEVO- Iako je pristupanje EU-u nešto što nam tek predstoji u budućnosti i što je daleko od vrha liste svakodnevnih prioriteta vlasti u Bosni i Hercegovini, savezi opština i gradova se trebaju početi pripremati već sada. Pristupanje se ne svodi samo na fondove EU-a, ono će donijeti mnogo drugih obaveza i mogućnosti za lokalni nivo, bilo direktno iz pravne legislative EU-a ili kroz promjene koje će nastati (i koje su već u toku) u državnom i entitetskom zakonodavstvu i praksama.
Konferencija “Uticaj procesa pristupanja Evropskoj uniji na jedinice lokalne samouprave“, održana je 13.marta 2019. godine. sa početkom u 10:00 sati, u hotelu „Bristol“ u Sarajevu. Konferencija je imala za cilj da upozna predstavnike relevantnih institucija i organizacija, u čijoj su nadležnosti pomenute teme, sa nalazima izrađenih analiza i ulogom i budućim koracima saveza opština i gradova u procesu pristupanja Evropskoj uniji.
Na konferenciji je predstavlјena analiza uticaja procesa pristupanja Europskoj uniji na jedinice lokalne samouprave iz sljedećih oblasti: „Javne nabavke“, „Zapošlјavanje i socijalna zaštita“, „Regionalna politika i strukturni instrumenti“, „Ruralni razvoj“, „Životna sredina i komunalne usluge“, kao i „Iskustva Hrvatske - uloga lokalni vlasti u procesu pridruživanja“.
Konferencija EU
Predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske Ljubiša Ćosić izjavio je danas u Sarajevu da je u svim lokalnim samoupravama u Srpskoj zaposleno oko 1.500 službenika, dok ih je u zajedničkim institucijama BiH 24.000. On je istakao potrebu jačanja kapaciteta zaposlenih u jedinicima lokalnih samouprava, kojih, kako je naveo, u Republici Srpskoj nema dovoljno.  "Zamislite 1.500 službenika koji pružaju usluge građanima svaki dan na teritoriji 49 odsto jedne zemlje, a zamislite 24.000 službenika koji rade na nivou BiH", izjavio je Ćosić novinarima uoči početka konferencije o uticaju procesa pristupanja EU na jedinice lokalne samouprave.  On je poručio da će opštine i gradovi Republike Srpske uvijek biti uključeni u proces EU integracija, istakavši da, osim ovakvih konferencija, očekuju konkretnu i stvarnu pomoć.  Ćosić je izrazio nadu da će zajednički i entitetski nivoi vlasti prepoznati ulogu i značaj lokalnih zajednica i da će svi zajedno pristupiti procesu evropskih integracija.  On je istakao da je Savez zainteresovan da bude partner u svim projektima koji vode poboljšanju životnog standarda i života stanovnika od Banjaluke, kao najveće lokalne zajednice u Srpskoj, do Istočnog Mostara, kao najmanje.  Ćosić je rekao da je suština ovakvih skupova da pokaže kako da evropski zakoni, koji će biti sprovedeni u entitetsko i BiH zakonodavstvo, dovedu do toga da njihova promjena poboljša životni standard građana.  Šef Delegacije EU u BiH Lars-Gunar Vigemark istakao je važnost uloge koju lokalne zajednice imaju u kontekstu evropskih integracija, jer bez njihovog potpunog i cjelovitog angažmana, posebno u oblastima njihovih nadležnosti, nema ni efikasnog i uspješnog procesa evropskih integracija.  Vigemark je poručio da EU sa svojim partnerima podržava lokalne samouprave finansijski, ističući da su u procesu evropskih integracija lokalne zajednice najveći korisnici pomoći regionalnih fondova, a koje će na kraju i najviše koristi imati od ulaska u EU.  Ambasador Švedske u BiH Anders Hagelberg rekao je da ova zemlja, osim političke podrške BiH u pristupanju EU, godišnje u razvojnu saradnju ulaže 17 miliona evra, čiji je glavni cilj pomoć u pripremi BiH za pristupanje EU.  Hagelberg je poručio da je veoma važno ojačati kapacitet svih gradova i opština da bi se na adekvatan način pripremili za EU, ali i za njihovu budućnost kada postanu dio EU.  Predsjednik Predsjedništva Skupštine Saveza opština i gradova Federacije BiH Hamdo Ejubović rekao je da će na današnjem sastanku biti predstavljena sveobuhvatna mapa puta u pripremi BiH ka evropskim integracijama.  On je pojasnio da ta mapa uključuje zakonsku legislativu koje treba prilagoditi zakonima EU, a isto tako i pripremu jedinica lokalne samouprave za novo stanje koje će nastupiti prilikom ulaska u EU.  Viši savjetnik za socijalnu uključenost i upravu švajcarske Ambasade Dimka Stančev Skeje navela je da će razgovarati i o ulozi lokalnih samoprava u evropskim integracijama, ali i o mogućim uticajima na svakodnevni život građana lokalnih zajednica. 


Konferencija je organizovana u sklopu projekta "Jačanje kapaciteta saveza opština i gradova u BiH", a koji u partnerstvu sprovode Savez opština i gradova Republike Srpske, Savez opština i gradova FBiH, Švedski Savez lokalnih vlasti i regiona, uz finansijsku podršku vlada Švedske i Švajcarske.