LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Trodnevna obuka na temu "Promocije i prodaje"

BIHAĆ - U okviru RCDN projekta dana 12.03.2019  bila je održana trodnevna obuka na temu "Promotion and Selling". Obuka je trajala od 12.03.2019 do 14.03.2019 god. gdje su se učesnici upoznali sa marketingom odnosno promocijom i prodajom RCDN CD proizvoda kao i sa određenim alatima kako i na koji način se mogu koristiti tokom promovisanja i prodaje CD proizvoda. 
Obuku su vodili eksperti Executive Group iz Beograda. Obuci su prisustvovali članovi PIT-a, GIZ-a, NALAS-a, AQUQASAN-a, IAWD kao i Focal Pointi iz udruženja jedinica lokalnih samouprava i udruženja javnih vodovodnih preduzeća. Takođe učesnici su upoznati i sa načinom korišćenja društvenih mreža 
u promotivne svrhe kao što su Facebook, YouTube, Instagram i ostale društvene mreže.

Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA