Sastanak Radne grupe za uvođenje trezorskog sistema poslovanja u zdravstveni sistem Republike Srpske

BANJA LUKA-Sastanak Radne grupe je održan 05.juna 2019.godine u Banja Luci u Ministarstvu zdravlјa i socijalne zaštite Republike Srpske, na koje su prisustvovali članovi Radne grupe koji su imenovani rješenjem Vlade Republike Srpske iz Ministarstva zdravlјa i socijalne zaštite, Ministarstva finansija, Ministarstva uprave i lokalne samouprave,JZU Zavod za stomatologiju Banja Luka i Doma zdravlјa Čelinac.
Zadatak Radne grupe je da definiše kriterijume i pripremi plan za prelazak zdravstveni ustanova (osim apoteka) na trezorsko poslovanje do 2020.godine, pripremi modele potrebnih aktata (prijedloge i rješenja), kao i da uspostavi saradnju sa predstavnicima Saveza opština i gradova Republike Srpske, s cilјem definisanja i izrade najbolјih rješenja.
Sastanku je prisustvovao i ministar Alen Šerinić, koji je članove radne grupe o dinamici aktivnosti u vezi uvođenje trezorskog sistema poslovanja u zdravstveni sistem Republike Srpske, kao i raspravi koja je o ovim pitanjima vođena na 16.Skupštini Saveza opština i gradova Republike Srpske. Predstavnici JZU Zavod za stomatologiju Banja Luka i Doma zdravlјa Čelinac, koji su od 2018.godine prešli na trezersko poslovanje informisali su članove Radne grupe o iskustvima u vezi ovih aktivnosti.