LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Razvoj kompetencija izabranih zvaničnika u okviru RCDN projekta

rcdn-logo-300x300BANJA LUKA-Savez opština i gradova Republike Srpske u saradnji sa Mrežom asocijacija lokalnih vlasti jugo-istočne Evrope-NALAS i Međunarodnom asocijacijom vodovodnih preduzeća u slivu rijeke Dunav-IAWD, realizuje projekat "Regionalna mreža za razvoj kapaciteta (RCDN). U okviru projekta Savez opština i gradova Republike Srpske održao je u Banjaluci obuku za predstavnike 24 opštine u Srpskoj o poboljšanju kvaliteta usluga vodosnabdijevanja i sanitacije. Obuka je organizovana u okviru projekta "Regionalna mreža za razvoj kapaciteta za usluge vodosnabdijevanja i sanitacije". Koordinator ovog projekta Branislav Samardžić je naveo da su učesnici upoznati o pravnim i institucionalnim okvirima ove oblasti u BiH.
"Projekat se sprovodi na prostoru zapadnog Balkana s ciljem povećanja i poboljšanja aktivnosti usluga javnih vodokomunalnih preduzeća prema velikim grupama stanovništva, koji imaju pristup uslugama pijaće vode i odvodnje", rekao je Samardžija.
Jedan od ciljeva projekta je obučiti predstavnike lokalnih vlasti da apliciraju za finansijska sredstva međunarodnih organizacija. Trener u okviru projekta Bojana Kondić – Panić ističe da je zaposlenim u lokalnim zajednicama često potrebna dodatna edukacija u privlačenju sredstava od strane međunarodnih organizacija.
Predsjednik Skupštine opštine Teslić Miroljub Letić rekao je da su građani ove opštine imali konkretnu korist od ovog projekta.
Savez opština i gradova Republike Srpske u saradnji sa Mrežom asocijacija lokalnih vlasti jugo-istočne Evrope-NALAS i Međunarodnom asocijacijom vodovodnih preduzeća u slivu rijeke Dunav-IAWD, realizuje projekat "Regionalna mreža za razvoj kapaciteta (RCDN) za usluge vodosnabdijevanja i sanitacije", koji ima za cilj povećanje efektivnosti i efikasnosti vodovodnih preduzeća na zapadnom Balkanu, doprinoseći boljem pružanju usluga većem broju grupa stanovništva koje imaju pristup pitkoj vodi i odvodnji i ispunjavanje evropskih standarda za životnu sredinu.

Opširnije u prilogu:

Savez opština i gradova Republike Srpske u saradnji sa Mrežom asocijacija lokalnih vlasti jugo-istočne Evrope-NALAS i Međunarodnom asocijacijom vodovodnih preduzeća u slivu rijeke Dunav-IAWD, realizuje projekat "Regionalna mreža za razvoj kapaciteta (RCDN)…. 

  


Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA