LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Saradnja JLS i organizacija civilnog društva kroz korištenje IKT

BROD-U okviru projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD“ u Brodu je 21.juna 2019.god. organizovana jednodnevna radionica na temu „Saradnja jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva (OCD) kroz korišćenje informaciono-tehnoloških rješenja.
Obuku, u sali za sastanke Opštinske uprave opštine,su vodili Goran Rakić i Vladana Popović – Đorđić ispred Savez opština i gradova Republike Srpske (SOGRS). Svrha organizovanja radionice bila je identifikovati informaciono-komunikaciona (IKT) rješenja pogodna za komunikaciju i / ili saradnju jedinica lokalne samouprave (JLS) i organizacija civilnog društva (OCD). Ciljna grupa radionice bili su službenici JLS zaduženi za komunikaciju sa OCD i građanima, službenici JLS zaduženi za IKT i predstavnici organizacija civilnog društva. Učesnicima radionice su predstavljene prednosti i rizici korištenja informaciono-komunkacionih tehnologija te su upoznati sa primjerima iz prakse u korišćenju IKT u komunikaciji sa OCD i građanima u Bosni i Hercegovini i svijetu. Po završetku radionice,učesnici su identifikovali moguća IKT rješenja relevantna za komunikaciju sa OCD i građanima u njihovoj lokalnoj zajednici. 
Brod 3
Brod 2
 
 
 
 
 

 

 

 


Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA