LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA za opremanje kancelarija Saveza opština i gradova Republike Srpske u Bijeljini

1.Opis ponude
Predmet poziva je sklapanje ugovora sa jednim dobavljačem u cilju kupovine namještaja potrebnog za opremanje kancelarija Saveza opština i gradova Republike Srpske u Bijeljini.
Sastavni dio ovog poziva su specifikacija potrebnog namještaja, sa rasporedom kancelarija i minimumom stardarda za radne stolove, stolice i arhivske ormare. Vrsta materijala: “Medijapan”.
2. Garancija i pruzanje servisnih usluga
2.1. Uz ponudu obavezno je dostaviti sljedeće:
- opis i uslove garancije,
- opis uslova koji se odnose na pružanje servisnih usluga.
2.2. Ponudjači će garantovati izjavom da su elementi namještaja, koji se dostavljaju novi, neoštećeni i ispravni, odnosno da nemaju nikakvu tvorničku grešku, odnosno, da su proizvedeni od materijala traženog oblika, boje i kvalitete.
2.3. Uspješni ponuđači će prema uslovima datim u garanciji popraviti ili zamijeniti svaki element namještaja za koji se utvrdi da ima grešku ili oštećenje, bez dodatnih troškova.
2.4. Uspješni ponuđači će poštovati sve odredbe garancija a garancije ne mogu biti kraće od 12 (dvanaest) mjeseci.
3. Pravila za dostavu ponuda
3.1. Ponuđači trebaju dostaviti ponude na sledeći način:
“Ponuda za opremanje kancelarije 1- direktorska kancelarija, opremanje kancelarije 7 - sala za sastanke, kao ponuda određenog broja radnih stolova sa ladicama i policama, stolica i arhivskih ormara prema specifikaciji - do iznosa 9.750 KM, sa uračunatim PDV”.
3.2. Ponude se dostavljaju elektronskim putem i putem redovne pošte u zatvorenim kovertama,
i trebaju sadržati sledeće:
Naziv i tačnu adresu ponuđača, kontakt telefon i ime odgovorne osobe;
Opis ponuđenog namještaja prema tački 3.” Pravila za dostavljanje ponuda”
Kataloge i prospekte (mogu i elektronski) sa jasno naznačenim ponuđenim namještajem;
Rokove isporuke;
Rokove montaže namještaja;
Garantne uslove.
4. Finansijski dio ponude treba sadrzati sljedeće:
Jedinačne cijene namještaja prema specifikaciji iz tačke 3, sa obračunatim PDV (u cijenu su uračunati troškove špediterskih usluga, transporta, isporuke namještaja do kancelarije u kojoj će biti montiran, troškove montaže namještaja).
5. Uslovi plaćanja
Predmet plaćanja je “Ponuda za opremanje kancelarije 1- direktorska kancelarija, opremanje kancelarije 7 - sala za sastanke, kao ponuda određenog broja radnih stolova sa ladicama i policama, stolica i arhivskih ormara prema specifikaciji - do iznosa 9.750 KM, sa uračunatim PDV .
Nakon izbora najpovoljnije ponude, plaćanje će se izvršiti nakon ispostavljanja fakture do 30.juna 2019.godine.
6. Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude
Izbor najpovoljnijeg ponuđača će se izvršiti na osnovu cijene ponuđenog namještaja, rokova isporuke, kvaliteta i dizajna, prema procedurama Saveza. Nepotpune ponude se neće razmatrati.
7. Način isporuke
Posebnim ugovorom će se definisati isporuka i montaža namještaja u fazama, a količina i tačni termini će se dogovoriti sa investitorom. Po određivanju termina isporuke elemenata namještaja ponudač se obavezuje na isporuku istog, u roku od najviše 30 (trideset) dana.
8. Način i rok dostavljanja ponude
Ponude se dostavljaju elektronskim putem na e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli i putem redovne pošte,u zatvorenoj koverti, sa naznakom: “Ponuda za nabavku namještaja”, na adresu: Savez opština i gradova Republike Srpske, 76300 Bijeljina, Gavrila Principa 11/Nušićeva 1, najkasnije do petka 28.juna 2019.godine u 10 sati.
NAPOMENA
Ponuđači će, po otvaranju ponuda biti blagovremeno obavješteni elektronskim putem o rezultatima poziva za dostavljanje ponuda.

Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA