LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Poziv za podršku JLS-pilot projekti Urban Mobility

U aprilu 2019. godine. Savez opština i gradova Republike Srpske počeo je realizaciju projekta: „Održiva urbana mobilnost u opštinama Crne Gore“ uz podršku GIZ Otvorenog regionalnog fonda, Energetska efikasnost (ORF EE),projekta „Održiva urbana mobilnost u zemlјama jugoistočne Evrope II(SUMSEEC II)”.Cilј projekta je razvoj održivih, energetski efikasnih i zelenih transportnih rješenja za gradove jugoistočne Evrope korišćenjem dobre prakse iz EU / Nemačke i praćenjem energetske strategije EU 2030, kao i cilјevima održivog razvoja (posebno Cilј 11 - Održivi gradovi i zajednice). Gradovi i opštinske asocijacije iz regiona JIE su partneri u projektu.
 
Projekat se fokusira na izgradnju kapaciteta i tehničku podršku glavnim gradovima, kao i na podršku asocijacijama opština u jugoistočnoj Evropi u provođenju održivog planiranja gradskog prevoza sa posebnim naglaskom na pripremi Plana održive urbane mobilnosti (SUMP).E vropska unija je takođe snažni zagovornik koncepta SUMP ; SUMSEEC II koristi slične metodologije i smjernice, koji su prilagođeni i primjenjeni u lokalnom kontekstu. Projekat ima za cilј da podrži gradove u jugoistočnoj Evropi u razvoju energetski efikasnih i održivih rešenja za mobilnost. Opšti cilј projekta je izgradnja kapaciteta i podizanje svijesti opština u vezi sa pristupom održivoj urbanoj mobilnosti, podržavajući opštine u saobraćajnom sektoru.
S obzirom na karakter projekta, njegovo trajanje i finansijske mogućnosti i ograničenja, potrebno je odabrati adekvatan pilot projekat, koji će se sprovesti u dvije opštine/grada iz Republike Srpske.
Moguće intervencije (nisu isklјučene druge intervencije ako ispunjavaju kriterijume) su: Medijske kampanje, priprema publikacija, video materijala, pobolјšanje saobraćajne signalizacije, pobolјšanje pristupačnosti za osobe sa invaliditetom, razvoj softvera i aplikacija u funkciji unapređenja kvaliteta javnog prevoza, biciklizma, mapiranja itd.
Nakon pregleda pristiglih aplikacija,Evaluaciona komisija za odabir će izvršiti selekciju i odabrati dva pilot projekta. Moguća vrijednost pojedinačnog pilot projekta je maksimalno 14.670,00KM, uključujući sve troškove.
Opštine/gradovi koje će obezbjediti dodatna / sopstvena sredstva za sprovođenje pilot projekta (mjere) imaće prioritet u ocjenjivanju.
 Kompletan aplikacioni paket (prijavni obrazac, biografija predloženog projektnog osoblja) podnosi se elektronski na mail adresu: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
 
OVDJE se nalazi Aplikaciona forma koja je na srpskom i engleskom jeziku. Rok za dostavu aplikacije je 02.09.2019. godine, do 15h.
 
Evaluaciju će izvršiti SOGRS i GIZ prema kriterijima predstavljenim u Aplikacionom obrascu.
 

Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA