LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Provedene obuke u 10 jedinicа lokalne samouprave na temu „Saradnja jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva korišćenjem informaciono-tehnoloških rješenja“

Savez opština i gradova Republike Srpske u okviru projekta „Jačanje građanskog učešća i transparentnosti na lokalnom nivou“ koga implementira uz finansijsku podršku projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu - ReLOaD“ u periodu maj-septembar održao je 10 obukа, u jedinicama lokalne samouprave koje učestvuju u projektu, na temu „Saradnja jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva korišćenjem informaciono-tehnoloških rješenja“.
Jedinice lokalne samouprave u kojima su održane obuke su: Banja Luka, Bijeljina, Trebinje, Teslić, Rudo, Pale, Sokolac, Modriča, Brod i Bratunac. Obuka je bila namijenjena službenicima koji rade na poslovima sa organizacijama civilnog društva, službenicima koji rade na poslovima odnosa sa javnošću, službenicima koji rade na poslovima održavanja informaciono-tehnoloških rješenja u jedinicama lokalne samouprave i predstavnicima organizacija civilnog društva
Opšti cilj obuke je bio da se identifikuju informaciono-komunikaciona tehnička rješenja pogodna za komunikaciju i saradnju jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva u kontekstu 10 partnerskih opština i gradova ReLOaD projekta.
Program je dizajniran kao kombinacija teorijskog pojašnjena važnosti saradnje institucija i OCD, prednosti i rizika koje nosi uvođenje i IKT rješenja u komunikaciju i saradnju; prenošenja primjera upotrebe IKT u komunikaciji JLS sa građanima i OCD iz prakse u Bosni i Hercegovini i svijetu te praktičnog rada na identifikaciji jednog ili više relevantnih rješenja za kontekst svake opštine.
Tokom obuke krajnjih korisnika iz JLS i OCD, program je imao za cilj i da obuči dva trenera Saveza opština i gradova Republike Srpske da samostalno izvode program obuke. Treneri Saveza opština i gradova sproveli su obuke u 6 od 10 partnerskih JLS.
 
 

Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA