LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Javni poziv za izbor konsultanta

JAVNI POZIV ZA IZBOR KONSULTANTA ZA PROVOĐENJE IZBORA NAJBOLJIH PRAKSI
JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U BOSNI I HERCEGOVINE IZ OBLASTI:
"Učešće građana i organizacija civilnog društva u procesima donošenja odluka u jedinicama lokalne samouprave“
Savez opština i gradova Republike Srpske (u daljem tekstu Savez) u okviru projekta „Jačanje građanskog učešća i transparentnosti na lokalnom nivou“ raspisuje javni poziv za izbor konsultanta za provođenje izbora najboljih praksi jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini iz oblasti: "Učešće građana i organizacija civilnog društva (u daljem tekstu OCD) u procesima donošenja odluka u jedinicama lokalne samouprave (u daljem tekstu JLS)“.
Aktivnosti projekta Jačanje građanskog učešća i transparentnosti na lokalnom nivou se provode u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). ReLOaD je trogodišnji projekat (februar 2017. - februar 2020. godine) utemeljen na pozitivnim iskustvima projekta Jačanje lokalne demokratije (LOD), koji je u Bosni i Hercegovini provodio UNDP, uz finansijsku podršku EU, i koji služi kao primjer dobre prakse koja se sada koristi i kao model širom Zapadnog Balkana.
Cilj ReLOaD projekta je jačanje partnerstava između lokalnih vlasti i civilnog društva na Zapadnom Balkanu, širenjem uspješnog modela transparentnog projektnog finansiranja organizacija civilnog društva iz opštinskih budžeta, usmjerenog ka većem građanskom učešću u procesima donošenja odluka i unapređenju nivoa pružanja usluga u lokalnim zajednicama.
Aktivnosti Saveza primarno su usmjerene na saradnju sa partnerskim ReLOaD JLS na teritoriji Republike Srpske. U okviru ovih aktivnosti, Savez će provesti proces izbora najboljih praksi među partnerskim ReLOaD JLS u BiH iz oblasti:
Učešće građana i organizacija civilnog društva u procesima donošenja odluka u jedinicama lokalne samouprave
Konsultant će imati sljedeće zadatke:
Izraditi kriterijume i i sistem (tablicu) bodovanja;
Izvršiti analizu postojećih praksi i procedura za učešće građana i organizacija civilnog društva u procesima formulisanja, usvajanja i sprovođenja javnih politika;
Izvršiti analizu postojećih praksi i procedura vezano za javnost rada i informisanje o radu opštinskih organa;
Izvršiti analizu postojećih praksi vezanih za učešće građana u radu radnih tijela skupštine i savjetodavnih tijela opštine;
Po potrebi izvršiti procjenu JLS koje su ušle u uži izbor kroz učešće u verifikacijskim posjetama na terenu;
Utvrditi konačan prijedlog liste JLS koje mogu ponijeti status najbolje prakse sa jasnim obrazloženjima za svaku JLS.
Za ove aktivnosti predviđeno angažovanje konsultanta je 12 radnih dana.
Vremenski okvir:
Krajnji rok za izradu konačnog prijedloga liste najbolje prakse JLS je 15.januar.2020. godine.
Potencijalni kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente:
Biografiju (CV) na srpskom jeziku, sa posebnim naglaskom na oblast javnog poziva;
Referentnu listu kojom se dokazuju očekivane kvalifikacije;
Popunjen prijavni obrazac (nalazi se u prilogu na dnu teksta);
i druga dokumentacija kojom se može dokazati ispunjavanje uslova za vršenje konsultantskih usluga iz oblasti za koju je raspisan javni poziv.
Popunjen prijavni obrazac, uz priložene dokaze o ispunjavanju uslova, dostaviti putem e-maila na Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli ili pošte na sljedeću adresu:
Savez opština i gradova Republike Srpske
Gavrila Principa 11/Nušićeva 1, 76300 Bijeljina
s naznakom „Za javni poziv", najkasnije do 15.11.2019. godine.
Za dodatne informacije zainteresovani se mogu javiti na telefon broj: 055/220-270, kontakt osoba Goran Rakić
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Obrazac za prijavljivanje možete preuzeti OVDJE

Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA