LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

20 godina Saveza opština i gradova Republike Srpske

BANJA LUKA-Savez opština i gradova Republike Srpske proslavio je 20 godina postojanja 29.oktobra 2019.godine,u Banja Luci, u Hotelu Bosna. Uz prisustvo mnogobrojnih zvanica proslavljeno je dvadeset godina postojanja i rada Saveza.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da je Savez opština i gradova Republike Srpske izuzetno vrijedan partner Vlade, pogotovo kada je riječ o zakonskim rješenjima koja se tiču lokalne uprave i građana širom Srpske. On je istakao da Savez na sva ta zakonska rješenja daje mišljenja koja Vlada uvažava, partnerski se dogovaraju i traže najbolja rješenja.
"Nadam se da ćemo tako raditi i u narednom periodu da bi naši građani imali što lakše primjenjiva zakonska rješenja na terenu koja će donijeti dobrobit svima", rekao je Višković novinarima u Banjaluci prije početka svečanosti povodom 20 godina Saveza opština i gradova Republike Srpske.
Predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske Ljubiša Ćosić rekao je da je Savez jedna vrsta platforme za razmjenu iskustava između jedinica lokalne samouprave i zastupanje njihovih pojedinačnih i opštih interesa pred partnerima.
"Naš prvi partner je Vlada Republike Srpske. Došli smo do toga da ne postoji nijedan zakonski ili podzakonski akt koji se tiče funkcionisanja lokalne zajednice, a da se ne traži naše mišljenje", dodao je Ćosić. "U narednom periodu slijedi nam borba za bolji finansijski položaj naših članica, pogotovo nerazvijenih i izuzetno nerazvijenih opština. Siguran sam da ćemo uspjeti nešto uraditi do kraja godine. Već smo u pregovorima sa Vladom o pronalaženju modela kako doći do dodatnih prihoda za lokalne zajednice", rekao je predsjednik.
Šef Kancelarije Savjeta Evrope u BiH Drahoslav Štefanek rekao je da ima odličnu saradnju sa Savezom opština i gradova Republike Srpske.
"Imamo i program za izgradnju povjerenja između opština koje su podijeljene Dejtonskim sporazumom", dodao je Štefanek.
Predstavnik Švedske razvojne agencije SIDA Mario Vignjević rekao je da ova agencija dugi niz godina radi na jačanju kapaciteta oba saveza u BiH, da što bolje služe svojim opštinama.
"Trenutno smo u jednom velikom projektu koji traje do 2021. godine pri čemu pokušavamo Savez Republike Srpske podići na viši nivo da što bolje prezentuju interese svojih opština", naveo je Vignjević.
On je dodao da je Savez dosadašnjim radom pokazao da može uticati na promjene u jedinicama lokalne samouprave, da im može pomoći, dati savjet, finansijsku i pravnu podršku.
"Mi donatori želimo ih što više osnažiti, da ih dovedemo na reprezentativni nivo, da imaju što bolju koordinaciju sa Vladom u određivanju prioriteta za jedinice lokalne smouprave", rekao je Vignjević.
Prvi potpredsjednik Švedske asocijacije lokalnih vlasti i regija SALAR, Carola Gunnarsson rekla je da su lokalne vlasti najbliže svojim građanima, ali da bi bili u mogućnosti pružiti potrebne usluge potrebno je posjedovati dovoljno znanja i sposobnosti za izgradnju kapaciteta.
"To je sada posebno važno prije ulaska u EU, jer su lokalne vlasti u EU itekako uključene u proces donošenja odluka", dodala je Gonašon.
Na proslavi su uručene i plakete najvišim zvaničnicima iz Srpske, svim bivšim ministrima uprave i lokalne samourave i predsjednicima Saveza.
Proslavi jubileja prisustvovali su i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović, ministri u Vladi Srpske, načelnici opština, predstavnici međunarodnih organizacija i ambasada, partnerskih asocijacija, lokalnih vlasti iz regiona i drugih gostiju.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedelјko Čubrilović pozdravio sve prisutne u ime Narodne skupštine i svoje lično ime i čestitao jubilej.
„Čestitku ne upućujem iz kurtoaznih pobuda, nego iz svog najdublјeg osjećanja poštovanja prema vašoj asocijaciji i saznanja o značaju onoga što radite, što ste do sad uradili i što ćete, nadam se, i u budućnosti uraditi. Moje razumijevanje za ono što radite potiče i otuda što sam i sam jedan dio svoje radne karijere proveo na dužnosti u lokalnoj samoupravi, prije nego što je vaš Savez i osnovan“, rekao je on obraćajući se prisutnima.
Dodao je da u Republici Srpskoj danas postoje brojne i, manje ili više, efikasne institucije, još brojnije nevladine organizacije, te nekoliko subjekata poput vašeg Saveza opština i gradova i da sa svima njima Narodna skupština Republike Srpske sarađuje.
„Želim ovdje javno, pred svima vama, da istaknem da je Narodna skupština oduvijek, a posebno u poslјednjih pet godina, koliko i lično mogu posvjedočiti, imala dobru, korektnu i produktivnu saradnju sa Savezom opština i gradova Republike Srpske. Ta saradnja nije bila samo protokolarna i dekorativna, nego sadržajna i suštinska. A to je bilo zbog toga što se i Savez opština i gradova i Narodna skupština bave pitanjima od interesa i značaja za sve građane naše Republike. Sarađivali smo uspješno prilikom donošenja svih zakona o lokalnoj samoupravi, kao i njihovih izmjena i dopuna, u čemu se vaš Savez najdirektnije angažovao“, rekao je predsjednik Čubrilović.
On je naveo primjer kada je zahvalјujući zajedničkim naporima Skupštine i Saveza, prije dvije godine naš parlament usvojio Strategiju razvoja lokalne samouprave za period 2017-2021. godina, a zajedno smo sve ovo vrijeme brinuli i o ravnomjernom regionalnom razvoju Republike Srpske.
„Očekujem i pozivam vas da tu dobru praksu nastavimo i u budućnosti.  Želim i sve vas da uvjerim u to koliko je danas ozbilјan, odgovoran i težak posao čelnih lјudi u lokalnim samoupravama, bilo da su oni na funkciji gradonačelnika, načelnika opštine, načelnika odjelјenja, predsjednika skupštine opštine ili na nekoj drugoj, jer oni nemaju kome „delegirati“ probleme sa kojima se svakodnevno susreću. Oni se i bukvalno svaki dan suočavaju sa potrebom rješavanja problema konkretnih, živih lјudi, koji su tu, pred njima. Zbog toga, ali i niza drugih izazova, nije danas lako biti gradonačelnik ili načelnik opštine“, rekao je predsjednik Narodne skupštine.
On je istakao da opštine i gradovi kod nas imaju i cijeli niz drugih nadležnosti i odgovornosti.
„One se u budućnosti neće smanjivati, jer jedan od imperativa funkcionisanja savremenih, demokratski uređenih država, jeste decentralizacija vlasti. Dakle, uvažene kolege iz lokalnih samouprava, budite spremni i očekujte i nove izazove u svom i djelovanju političkih zajednica i nivoa vlasti koje predstavlјate. Istovremeno, biće potrebno i dalјe, i to zajednički, raditi na definisanju preraspodjele nadležnosti i odgovornosti, te obezbjeđenja veće autonomije organima lokalne samouprave u pojedinim sferama života i rada“, rekao je predsjednik Čubrilović.      
Predsjedniku Čubriloviću uručena je Zlatna plaketa Saveza opština i gradova za izuzetan doprinos Narodne skupštine u radu Saveza i lokalnih samouprava.
 
Fotogalerija putem linka:

 


Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA