LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

NAJAVA-Obuka:Razvoj kompetencija izabranih opštinskih zvaničnika za usluge vodosnabdjevanja i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda"

rcdn-logo-300x300Savez opština i gradova Republike Srpske u saradnji sa Mrežom asocijacija lokalnih vlasti jugo-istočne Evrope-NALAS, Međunarodnom asocijacijom vodovodnih preduzeća u slivu rijeke Dunav-IAWD i udruženjem za oblast voda i zaštitu životne sredine -AQUASAN realizuje projekat "Regionalna mreža za razvoj kapaciteta (RCDN) za usluge vodosnabdijevanja i sanitacije", koji ima za cilј povećanje efektivnosti i efikasnosti vodovodnih preduzeća na zapadnom Balkanu, doprinoseći bolјem pružanju usluga većem broju grupa stanovništva koje imaju pristup pitkoj vodi i odvodnji i ispunjavanje evropskih standarda za životnu sredinu.
U okviru pomenutog projekta Savez opština i gradova Republike Srpske organizuje obuku na temu “Razvoj kompetencija izabranih opštinskih zvaničnika za usluge vodosnabdijevanja i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda”, koja će se održati
12.11.2019.godine, s početkom u 09 sati, u etno selu Stanišić, hotel Ras, sala „Sankt Peterburg“ u Bijelјini. 
13.11.2019.godine, s početkom u 09 sati, u hotelu Termag na Jahorini, Istočno Sarajevo.
14.11.2019.godina, s početkom u 09 sati, u hotelu “ Central Park“ u Trebinju
Obuka će se fokusirati na zakonske obaveze izabranih zvaničnika za pružanje kvalitetnih usluga vodosnadbijavanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda i efikasnu organizaciju vodnih usluga na lokalnom nivou.

Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA