LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Studijska posjeta Švajcarskoj

logo SOGRSU periodu od 7. do 12. aprila organizovana je studijska posjeta Švajcarskoj koja predstavlja dio projekta „Načelnici za razvoj“. Učesnici posjete bili su Mićo Mićić, gradonačelnik grada Bijeljina, Savo Minić, načelnik opštine Šamac, Mladen Krekić, načelnik opštine Modriča, Ivo Jerkić, načelnik općine Čitluk, Nedžad Koldžo, načelnik općine Novo Sarajevo, Nusret Helić, načelnik općine Gračanica, Milanka Šopin, pomćnik mistra za lokalnu upravu i samoupravu RS, Ivana Boban, šef kabineta Ministra pravde Federacije BiH, Amir Kupisija Koordinator aktivnosti SOGFBIH, Predrag Pajić projekt menadžer SOGRS.
Primarni cilj posjete bio je upoznavanje sa političkim sistemom Švajcarske u odnosu na koji je sistem Bosne i Hercegovine djelimično sličan, s obzirom na postojanje kantona u obje države kao nižeg nivoa vlasti prvenstveno u Federaciji BiH .8. aprila organizovana je posjeta opštini Motroux gdje je održana i konferencija i diskusija na temu funkcionisanja lokalnih zajednica u švajcarskoj konfederaciji. Nakon odlaska iz Montroa učesnici su posjetili zgradu Kantona Vaud. Predstavnici Kantona Vaud su pripremili prezantaciju o federalizmu, lokalnoj upravi i kantonalnoj autonomiji.
Deveti april je obilježila posjeta opštoj službi grada Lausanne i radni sastanak sa gradonačelnikom Lausanne. Daniel Brelaz, gradonačelnik grada Lausanne upoznao je učesnike sa osnovnim informacijama o gradu, istoriji, realizovanim projektima i planovima za naredni period.Nakon prezentacija održana je diskusija na temu lokalnih zajednica i mogućnostima razvoja istih kroz razvoj infrastrukture. Narednog dana uslijedila je posjeta federalnom parlamentu gdje je održana konferencija i diskusija sa Savezom opština i gradova Švajcarske. Potom je uslijedila posjeta opštini Anniviers tj. odlazak u Konaton Valis, planinsku regiju.
Važnost studijeske posjete sa aspekta unapređenja rada i funkcionisanja Saveza opština i grdaova ogleda se u upoznavanje sa fukcionisanjem Saveza opština i gradova Švajcarske predstavnici lokalnih zajednici gdje su se mogle primjetiti slične aktivnositi koje implementiraju oba Saveza u BiH u napomenu da se budžeti u Švajcarskoj, Federaciji BiH i RS ne mogu porediti. Takođe još jednom je potvrđena priča oko uloge Saveza u zastupanju interesa lokalnih zajedbnica i povezivanje lokalnih zajedica po različitim osnovama.

Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA