LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Potpisan mikro-kapitalni grant ugovor sa razvojnim programom Ujedinjenih Nacija

logo SOGRSlogoUndpSavez opština i gradova Republike Srpske potpisao je Mikro-kapitalni grant ugovor sa Razvojnim programom Ujedinjenih Nacija.
Predmet ugovora su tri projekta Jačanje lokalne demokratije III – projekat LOD III, Integrisani lokalni razvoj – projekat ILDP i Opštinski trening sistem – projekat MTS. LOD III finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura.
Ugovor ispred Saveza opština i gradove Republike Srpske potpisao je generalni sekretar saveza Aco Pantić, a ispred Razvojnog programa Ujedinjenih Nacija ugovor je potpisao Zamjenik rezidentnog predstavnika Zahira Virani.
Specifični ciljevi projekta su:
1. Povećanje kapaciteta novoizabranih lokalnih zvaničnika (načelnika opština i odbornika) u Republici Srpskoj.
2. Promovisanje LOD metodologije lokalnim upravama u Republici Srpskoj (horizontalni nivo) i promocija i zagovaranje LOD metodologije kod entitetskih vlasti (vertikalni nivo);
3. Povećanje kapaciteta Saveza opština i gradova Republike Srpske u primjeni LOD metodologije;
4. Podrška razvoju integrisanog planiranja i upravljanja u okviru lokalne samouprave Republike Srpske, nudeći kvalitetne savjetodavne i informacione usluge.
Projekti će biti implementirani u period od 01.maja 2013. godine do 31.decembra 2014. godine, osim projekta LOD III koji se završava 01.maja 2014. godine.

Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA