Delegacija SOGRS na sastanku sa ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

logo SOGRSShodno zaključku sa sjednice Predsjedništva saveza opština i gradova Republike Srpske održane 17. aprila 2013. godine delegacija saveza održala je sastanak sa predstavnicima ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Administrativnom centru Vlade RS, u Banja Luci, 24.maja 2013. godine.----
Delegaciju saveza činili su: Goran Savić načelnik opštine Ribnik, Tomislav Puhalac, načelnik opštine Rogatica, Ljubivoje Šupić načelnik opštine Han Pijesak, Dragoslav Todorović načelnik opštine Vlasenica, Goran Karadžić načelnik opštine Čajniče, Slaviša Mrkajić zamjenik načelnika opštine Šekovići, Danko Vučetić predsjednik skupštine opštine Sokolac i Aco Pantić generalni sekretar Saveza. Ispred ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sastanku su prisustvovali ministar dr Stevo Mirjanić i pomoćnik ministra za šume Goran Zubić.
Tema sastanka bio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama RS koji će se naći na dnevnom redu 27. sjednice Narodne Skupštine Republike Srpske zakazane za 28. maj 2013. godine.
Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama RS, predlaže se smanjenje izdvajanja za lokalne zajednice sa postojećih 10 % na 5 %. Delegacija saveza prenijela je stav predsjedništva saveza da stopa koja se izdvaja ne bi trebala biti manja od 10% kao i da postoji druga mogućnost, a to je da se Prijedlog zakona povuče iz skupštinske procedure. U toku razgovora izneseno je niz argumenata, predstavnika saveza, kojima se opravdava stopa od 10% koja je trenutno na snazi. Takođe, izražena je zabrinutost načelnika opština vezano za posledice koje bi umanjenje stope imalo po ove jedinice lokalne samouprave i njihove budžete imajući na umu da se radi o opštinama iz grupe nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština.
Ministar Mirjanić naglasio je da on lično upotpunosti razumije probleme vezane za funkcionisanje jedinica lokalne samouprave i saopštio da će inicijative predstavnika saveza sa današnjeg sastanka prenijeti Vladi RS.