LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Održana sjednica Odbora za ustavna i zakonodavna pitanja SOGRS

U Kancelariji Saveza opština i gradova RS u Banja Luci, 7. juna 2013. godine održana je sjednica Odbora za ustavna i zakonodavna pitanja Saveza opština i gradova RS, na kojoj su razmatrani nacrti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o statusu funkcionera u JLS u RS, kao i radna verzija „Sistema planiranja razvoja i koordinacije politika u RS“.

Odbor je pripremio primjedbe i prijedloge na nacrte zakona, te mišljenje na materijal Radne grupe za vertikalnu integraciju strateškog planiranja u RS i dostavio ih Predsjedništvu SOGRS na dalje razmatranje“

 


Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA