Konferencija pod nazivom: " Unapređenje saradnje između Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave Republike Srpske"

logo SOGRSlogoVladaRSSavez opština i gradova Republike Srpske i Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Vas pozivaju da prisustvujete konferenciji pod nazivom:
 
"UNAPREĐENJE SARADNJE IZMEĐU GLAVNE SLUŽBE ZA REVIZIJU JAVNOG SEKTORA REPUBLIKE SRPSKE I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE REPUBLIKE SRPSKE"
 
21. juna 2013. godine, Teslić, hotel Kardial, 11:00 časova
 
Cilj konferencije pod ovim nazivom jeste povećanje nivoa realizacije revizorskih preporuka datih kroz finansijsku reviziju na lokalnom nivou koje će se ostvariti unaprijeđenjem saradnje između jedinica lokalne samouprave i Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske.
 
Revizija jedinica lokalne samouprave treba da poveća ekonomičnost, efikasnost i zakonitost trošenja sredstava kroz objektivnu, nezavisnu i pravovremenu reviziju korištenja sredstava u skladu sa njihovom svrhom čime jedinice lokalne samouprave dobijaju glavne indikatore za donošenje odluka, a sve u svrhu unaprijeđenja finansijskog menadžmenta na lokalnom nivou.