LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Održane regionalne radionice u okviru projekta "Jačanje lokalne demokratije-LOD III"

LODIII-logo
logo savez novi1

Sa ciljem detaljnijeg informisanja o načinima na koji se sredstva iz opštinskih i gradskih budžeta mogu transparentno dodjeljivati te promociji LOD metodologije, kao seta alata i procedura razvijenih za tu svrhu, Savez opština i gradova Republike Srpske organizovao je tri regionalne radionice, za predstavnike jedinica lokalne samouprave.

Na radionicama predstavnici Saveza kao i jedinica lokalne samouprave, u kojima se implementira metodologija, promovisali su pogodnosti koje jedinica lokalne samouprave ostvaruje uvođenjem metodologije. Takođe, promovisane su i najbolje prakse u implementaciji LOD Metodologije. 

Regionalne radionice održane su u Banja Luci 09.jula 2013 godine, u Bijeljini 10.jula 2013. godine i Trebinju 11.jula 2013. godine. Radionicama je prisustvovalo preko 60 predstavnika jedinica lokalne samouprave i to: grada Banja Luka, opštine Oštra Luka, opštine Kotor Varoš, opštine Petrovo, opštine Petrovac, opštine Kozarska Dubica, opštine Brod, opštine Kneževo, opštine Laktaši, opštine Mrkonjić Grad, opštine Kostajnica, grada Bijeljina, opštine Han Pijesak, opštine Ugljevik, opštine Milići, opštine Osmaci, opštine Šekovići, grada Trebinje, opštine Nevesinje i opštine Berkovići

Cilj organizovanja regionalnih radionica bio je prikupljanje informacija o iskustvima i poteškoćama jedinica lokalne samouprave u vezi sa raspodjelom budžetskih sredstava organizacijama civilnog društva. Prikupljene informacije će se koristiti za narednu aktivnost koja je planirana u okviru projekta, a koja se odnosi na organizovanje dva okrugla stola, sa ciljem pružanja rješenja kroz primjenu LOD metodologije.

Napominjemo da komponentu LOD III, koja je treći nastavak projekta "Jačanje lokalne demokratije" finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH). 

2013-07-26-lod12013-07-26-lod22013-07-26-lod32013-07-26-lod42013-07-26-lod5

 

 


Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA