LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Projekat-Podrška Savezima opština/općina i gradova (AMCS)

Projekat “Podrška savezima opština / općina i gradova (AMCs)" je zajednička inicijativa Saveza opština / općina i gradova Republike Srpske i Federacije BiH i Misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini. Projekta je započeo u junu 2013. godine a za cilj ima jačanje saveza u zastupanju i lobiranju interesa jedinica lokalne uprave.
Ovaj cilj će biti postignut jačanjem saradnje saveza sa skupštinama opština i općinskim vijećima, kao i osnaživanjem međuopštinske i međuinstitucionalne suradnje u Bosni i Hercegovini.
U 2013. godini projekat ima tri planirana rezultata i niz pratećih aktivnosti. U Republici Srpskoj očekivani rezultati su:
Rezultat1. Radna tijela saveza funkcionalnija
Fokus će biti na podršci radu Odbora za lokalnu samoupravu i ljudske resurse i Odbora za ustavna i zakonodavna pitanja. Takođe će biti izvršena i procjena trenutnog nivoa saradnje i izrada preporuka kako proširiti obim usluga koje Savez pruža skupštinama opština.
Rezultat 2. Saradnja između Saveza i jedinica lokalne samouprave je unaprijeđena
Fokus će biti na unapređenju saradnje i koordinacije između Saveza i lokalnih povjerenika u jedinicama lokalne samouprave.
Rezultat 3. Saradnja između Saveza i odbora / komisija za lokalnu samoupravu na entiteskom nivou je poboljšana
Fokus će biti na izradi procedura i definisanju protoka informacija između Saveza, Odbora za lokalnu samoupravu pri Narodnoj Skupštini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave.
Područja za saradnju zajednički su odredili Savezi opština / općina i gradova, opštine u BiH i Misija OEBS-a. Ova inicijativa je dio sekcije za lokalnu upravu OEBS-a, koja se bavi konsolidacijom postignuća u oblasti dobre uprave u Bosni i Hercegovini.

Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA